Trang chủ c/Tài Liệu Văn Phẩm Cơ Đốc

Văn Phẩm Cơ Đốc

Những Phước Hạnh

Bền Đỗ Cầu Nguyện

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo