Trang chủ c/Tài Liệu Văn Phẩm Cơ Đốc

Văn Phẩm Cơ Đốc

Những Phước Hạnh

Bền Đỗ Cầu Nguyện

Lễ Cảm Tạ 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành...

Sáng ngày 28/11/2023. Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh đã long trọng tổ chức lễ cảm tạ 90 năm thành lập Hội Thánh. Tham...