Trang chủ Văn Phẩm Cơ Đốc Niềm tin minh họa

Niềm tin minh họa

Không có bài viết để hiển thị

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo