Đại Hội Đồng 36: Lễ Tấn Phong Mục Sư

Dâng lời tạ ơn Chúa vì những việc mà Ngài đã làm trên các Hội thánh thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc. Trong những năm vừa qua “dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, trong nhiệm kỳ qua Giáo hội phát triển thêm 232 Hội thánh, Điểm nhóm; với 41,183 tín đồ; 479 MSTĐ được công nhận chức danh. Như vậy, cho đến nay, Giáo hội có 761 MSTĐ; 208,242 tín đồ; 1,284 Hội thánh, Điểm nhóm; với 42 Hội thánh cơ sở được công nhận, 818 Điểm nhóm được cấp giấy sinh hoạt tôn giáo tập trung…” (trích trong tài liệu Đại Hội Đồng 36).

27 quý tôi tớ Chúa nhận chứng nhận chức danh Mục sư

Mỗi ngày Chúa lấy thêm người vào trong Hội thánh. Bên cạnh đó, Giáo hội vẫn còn đang thiếu nhiều đầy tớ Chúa được đào tạo, tấn phong để chăm lo cho bầy chiên. Theo con số thống kê hiện nay, Giáo hội có 479 MSTĐ được công nhận chức danh trên 1,284 Hội thánh và Điểm nhóm. Hơn bao giờ hết, nhu cầu đào tạo lại càng cấp thiết, số Hội thánh mỗi năm được mở ra thì mỗi năm lại càng thiếu người chăn bầy.


MS Dương Văn Dinh đại diện các MS bày tỏ tâm trí

Cảm ơn Chúa đã kêu gọi các tôi tớ Chúa bước vào chức vụ là người phục vụ Chúa, noi gương Chúa Cứu Thế để tiếp tục chăn bầy và phát triển Hội thánh trên đất. Trong dịp Đại Hội Đồng Tổng hội lần thứ 36, ngày 27/4 đã diễn ra lễ tấn phong Mục sư cho 27 quý tôi tớ Chúa. Quý Mục sư là những người đã hầu việc Chúa nhiều năm, có người vừa hầu việc Chúa vừa học các lớp bổ túc thần học, có người thì nhận được sự kêu gọi bước vào trường Kinh Thánh. Trải qua  những năm tháng phục vụ, nhiều người hầu việc Chúa cách âm thầm với chức danh tình nguyện. “Có nhiều tôi tớ CHúa nói rằng tôi hầu việc Chúa không biết từ bao giờ, đó là những ngày chúng tôi nghe đài tin Chúa. Khi Hội thánh rât sơ khai, không biết phải nhóm lại như thế nào, thì chính từ lúc đó tôi đã trở nên tôi tớ, đi con đường của sự khó khăn” (bài phát biểu Tâm trí của MS Dương Văn Dinh – đại diện cho tân mục sư trong lễ tấn phong)

Cầu nguyện cho các Mục sư được tấn phong

Đến nay, sau khi hội đủ các tiêu chí như sự kêu gọi, nền tảng Kinh thánh, thần học và kinh nghiệm chức vụ. Các quý tôi tớ Chúa được Giáo hội tấn phong để chính thức bước vào chức vụ trọn vẹn của người chăn bầy. Đây cũng là sự khích lệ các quý tôi tớ Chúa tiếp tục hăng hái hầu lo cho công việc nhà Chúa và đáp ứng những nhu cầu cần thiết của Hội thánh khi thiếu những người lãnh đạo. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn và khích lệ các tôi tớ Ngài trong chức vụ với hình ảnh của người đầy tớ Đức Chúa Trời, hầu việc Chúa các trung tín.

Dưới đây là một số hình ảnh đã diễn ra:

Bài viết: MS Lê Văn Thành – Ảnh: Phi Long, Ân Điển