Hiệp Nguyện Các Hội Thánh Miền Duyên Hải 2020

– Vào lúc 9h ngày 6/1/2020, tại khu nhà mục vụ mới xây của Hội thánh TP Thái Bình đã diễn ra buổi hiệp nguyện giữa các Hội thánh vùng duyên hải với chủ đề Cảm Tạ Chúa.

– Đây là buổi hiệp nguyện định kỳ 2 tháng một lần, với mục đích tạo mối thông công hiệp một giữa các Hội thánh, cùng chung tay, chung sức, cộng tác giúp đỡ lẫn nhau trong các công việc có cần.

– Hiện diện trong lần hiệp nguyện lần này, ngoài 7 hội thánh thuộc 4 tỉnh thành vùng duyên hải còn có thêm Hội thánh Phúc Yên do Ms Nguyễn Văn Long Quản nhiệm cùng tham dự. Số lượng người dự khoảng 100 người.

– Sau chương trình thờ Phượng, Ms Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng HTTLVN (MB) giảng luận trong Thi-thiên 103:1-3. Tiếp theo các Hội thánh chia sẻ ơn phước và cầu thay cho nhau. Đặc biệt lần này, các Hội thánh cùng mổ lợn nhựa để dâng hiến cho công việc xây dựng Hội thánh TP Thái Bình với tổng số tiền thu được khoảng hơn 200 triệu đồng.

– Sau buổi hiệp nguyện, các lãnh đạo các Hội thánh vùng duyên hải kết hợp với Ban kiến thiết Hội thánh Thái Bình cùng ngồi lại bàn thảo cho chương trình lễ khởi công xây dựng nhà thờ Thái Bình vào ngày 11/02/2020.

Tin tức: Thầy TĐ Lê Hải Quân