Hoạt Động Linh Vụ 3 Tháng Cuối Năm Tại HTTL Hà Nội

Căn cứ vào kết luận buổi làm việc liên ngành do Ban Tôn giáo Thành phố và đề xuất của Ban Chấp sự Hội thánh Tin lành Hà Nội. Thường trực Ban Trị sự Tổng hội thông báo hoạt động linh vụ 3 tháng cuối năm 2019 tại Hội Thánh Tin lành Hà Nội với các nội dung sau.