Hội Đồng Bồi Linh Của Cộng Đồng Người Dao

Tạ ơn Chúa, ngày 07-09/03/2023 tại Tổng Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã diễn ra chương trình Hội Đồng Bồi Linh với sự tham dự của gần 250 quý Mục sư, Truyền Đạo người Dao đến từ khắp các tỉnh thành và một số đất nước khác.

Đây là kỳ Hội đồng Bồi linh đầu tiên được diễn ra tại Việt Nam, các quý tôi tớ Chúa đã dành thời gian ngồi lại lắng nghe Lời Chúa qua các diễn giả. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng dành thời gian để các tôi tớ Chúa chia sẻ công việc Chúa, giải đáp những thắc mắc và cầu nguyện cho những nhu cầu của nhau.

 Kết thúc kỳ bồi linh, các quý tôi tớ Chúa thêm nên sự phục vụ Chúa và gắn kết với nhau. Dù hầu việc Chúa ở bất cứ nơi nào nhưng cũng vẫn nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Tin ảnh: MS Lê Văn Thành