Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Lai Châu

Ngày 25-26/10/2022 Tại khách sạn Mường Thanh tỉnh Lai Châu đã diễn ra Hội Đồng Bồi Linh của Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Lai Châu. Tham dự chương trình có đại diện Tổng Hội, Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản, Mục sư Phó Hội trưởng Thào A Páo, các thành viên trong Ban đại diện Tin lành cùng hơn 360 đại biểu là các Mục sư, Truyền đạo, Trưởng điểm nhóm và các nhân sự trong toàn tỉnh Lai Châu.

Chủ đề của Hội đồng Bồi Linh là “Nhìn Xem Chúa Giê-xu” dựa trên câu Kinh thánh Hê-bơ-rơ 12:2 “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” Đã đem đến cho các đại biểu những sứ điệp quan trọng từ các diễn giả với những góc từ thuộc linh đến thuộc thể.

Cũng trong chương trình, Hội đồng đã công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức và Truyền đạo cho 9 quý tôi tớ Chúa đã nhiều năm phục vụ Chúa tại Hội thánh và đã đủ điều kiện công nhận để bước vào chức vụ và những công việc có trọng trách lớn hơn.

Qua 2 ngày Hội Đồng Bồi Linh là thời gian để các quý tôi tớ Chúa được nghỉ ngơi và bồi bổ cho đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể nhằm khích lệ mỗi tôi tớ Chúa cứ nhìn xem Chúa Giê-xu và bước đi với Ngài với sứ mạng và trách nhiệm mà Chúa giao phó.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Hội trường diễn ra Hội Đồng Bồi Linh tỉnh Lai Châu

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản đại diện Giáo hội cảm ơn các lãnh đạo chính quyền tới dự và chia sẻ sứ điệp lời Chúa trong Hội Đồng Bồi Linh

Mục sư Hảng A Xà giảng Lời Chúa và chia sẻ kinh nghiệm đối diện với tà giáo

Công nhận chức danh MsNc và Truyền đạo cho quý tôi tớ Chúa

Mục sư Mùa A Thứ hướng dẫn các lễ nghi và thánh lễ

Mục sư Phó Hội trưởng Thào A Páo diễn giả của Hội đồng và thực hiện nghi lễ Tiệc thánh

Chụp ảnh lưu niệm

Tin tức: MS Lê Văn Thành