Hội Thánh Tin Lành Lực Điền: Kỷ niệm 19 năm thành lập và đón nhận giấy chứng nhận sinh hoạt tâp trung

Tạ ơn Chúa, trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, sau 19 năm thành lập, Hội Thánh Tin Lành Lực Điền mới chính thức nhận được giấy chứng nhận sinh thoạt tập trung, cơ sở nhóm lại tại  thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 06 năm 2001 ông bà Mục sư Dương Văn Tuấn từ Tây Ninh trở về Hưng yên để thăm gia đình bên ngoại rồi sau đó sẽ về Tây Ninh hầu việc Chúa, Nhưng khi về đến Hưng yên ngày 04/06/2001 Mục sư Dương Văn Tuấn đối diện với một số Giáo dân Công Giáo tại thôn Lực Điền bị họ phản kháng mạnh mẽ và nhiều sự thách thức. Mục sư Dương Văn Tuấn nhận được sự thôi thúc Chúa muốn Mục sư ở lại Lực Điền để mở Hội Thánh ở giữa vòng người Công Giáo, Chúa cho Mục sư thấy một khải tượng: nhìn thấy cộng đồng môn đồ yêu kính Chúa bằng cả tấm lòng và trái tim, rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-su từ quê hương lực điền, đến khắp đất nước, và tiến xa hơn là truyền giáo thế giới, vâng theo sứ mạng của Chúa Giê-su.

Những ngày đầu tiên Hội Thánh được nhóm tại nhà riêng Mục sư với diện tích 36m2, cho đến năm 2010 Hội Thánh mua được miếng đất riêng 480m2 và năm 2012 hội Thánh khởi sự xây dựng phòng nhóm đầu tiên trên nền đất mới. Năm 2013 Hội Thánh được Ban kiến thiết xây dựng Tổng Hội giúp đỡ kêu gọi và xây dựng nhà thờ khánh thành vào ngày 29/03/2014 từ đó Hội Thánh được ổn định sinh hoạt cho đến hôm nay. Tháng 7 năm 2022, Hội thánh chính thức được cấp nhận giấy chứng nhận công nhận tôn giáo tập trung sau 19 năm hoạt động.

Sau đây là những hình ảnh được nghi nhận

Ban hát Kèn Đồng tôn vinh Chúa

MS Nguyễn Hữu Mạc – Phó Hội trưởng thứ I cầu nguyện Khai lễ

Tổng Hội – HTTLVN (MB) tặng hoa chúc mừng

Các cơ quan chính quyền tặng hoa chúc mừng

Tổng Hội HTTL Lời Sự Sống tặng hoa chúc mừng

Mục sư Bùi Văn Sản – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) chia sẻ lời Chúa

Các Mục sư, Truyền Đạo khu mực miền duyên hải tôn vinh Chúa

Hình ảnh bên ngoài phòng nhóm

Tin ảnh: CTV TT