Lai Châu: Mục Sư Phó Hội Trưởng II Công Bố Quyết Định Phân Công Trưởng Nhiệm

1297

Từ ngày 02 – 03/7/2022, Mục sư Thào A Páo – Phó Hội trưởng II Hội thánh Tin lành Việt Nam (MB) tổ chức các lễ bổ nhiệm cho 02 quý tôi tớ Chúa tại các Hội thánh Pa Phang và Nậm Pha, tỉnh Lai Châu.

Vừa qua Ban Trị sự Tổng hội có quyết định chính thức phân cử 11 quý tôi tớ Chúa là các Truyền đạo lo hầu công việc Chúa tại các Hội thánh thuộc ba huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ và Tam Đường của tỉnh Lai Châu. Được sự phân công của Thường trực Ban Trị sự Tổng hội, Mục sư Thào A Páo về thăm và tổ chức lễ bổ nhiệm cho hai quý tôi tớ Chúa là Truyền đạo Vàng A Dính – Trưởng nhiệm Điểm nhóm Pa Phang và Truyền đạo Hàng A Cao – Trưởng nhiệm Điểm nhóm Nậm Pha; cùng với đó là sự hiện diện của hai quý Mục sư trong Ban đại diện Tin lành tỉnh Lai Châu: Mục sư Lý A Minh và Mục sư Nhiệm chức Liều A Sai.

Các lễ diễn ra trong sự quan phòng của Chúa. Với 09 Hội thánh còn lại Ban đại diện tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức các lễ vào tuần tiếp tới ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý với chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh về lễ bổ nhiệm tại hai hội thánh:

Mục sư Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa tại Hội thánh Nậm Pha

Từ trái qua phải: Mục sư Thào A Páo, Mục sư Lý A Minh và Mục sư NC Liều A Sai cầu nguyện chúc ơn cho quý tôi tớ Chúa và Ban chấp sự Hội thánh.

Truyền đạo Vàng A Dính và phu nhân trong khi được quý tôi tớ Chúa cầu nguyện chúc ơn.

Truyền đạo Hàng A Cao và phu nhân.

CTV. Tuấn Hoàng