Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình Thần Học Mở Rộng Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Ngày 09/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Hà Nội đã diễn ra Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình Thần Học Mở Rộng Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế. Tham dự chương trình có Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Hiệu trưởng Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội, Mục sư Phạm Bá Hạnh Tổng Thư Ký Tổng hội, Mục sư Hoàng Văn Luân – Giám quản Trường Kinh Thánh cùng các quý Mục sư đại diện cho các tỉnh, 22 học viên và phu nhân các học viên đã đến dự Lễ Tốt Nghiệp.

Chương Trình Thần Học Mở Rộng Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế là chương trình Thần học mở rộng của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội nhằm trang bị cho các điều phối viên đặc trách lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế cho các tỉnh miền núi. Sau những năm tháng đào tạo, các quý học viên sẽ được phân công để điều phối chương trình Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế tại các Hội thánh địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản cầu nguyện cho chương trình


Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Hiệu trưởng Trường Kinh Thánh chia sẻ lời Chúa

Mục sư Trương Văn Sình cầu nguyện đáp ứng sứ điệp

Mục sư Phạm Bá Hạnh – Tổng Thư ký Tổng hội đọc quyết định trao bằng

Chụp ảnh lưu niệm cùng ban Giám hiệu và các giáo viên

Mục sư Hoàng Văn Luân đọc quyết định phân bổ lớp CĐCCT cho các học viên

Chụp ảnh lưu niệm cùng các phu nhân của các học viên

Tin tức: MS Lê Văn Thành