NGÀY 17 Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại Nhất Có Thể Hình Dung Được

Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. (Giê-rê-mi 31:31)

Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết và tách biệt khỏi những người tội lỗi như chúng ta. Đây là vấn đề quan trọng của chúng ta vào mùa Giáng sinh—và mọi mùa khác. Làm thế nào chúng ta trở nên xứng đáng với một Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết?

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhân từ và đã hứa trong Giê-rê-mi 31 (500 năm trước Đấng Christ) rằng một ngày nào đó Ngài sẽ làm một điều gì đó mới mẽ. Ngài sẽ thay thế hình bóng bằng thực tại về Đấng Mê-si. Và Ngài với năng quyền mạnh mẽ bước vào cuộc đời chúng ta, ghi chép ý chỉ của Ngài vào lòng chúng ta, để chúng ta không bị ép buộc từ bên ngoài, nhưng sẵn lòng từ bên trong để yêu Ngài, tin cậy Ngài và bước theo Ngài.

Đó sẽ là sự cứu rỗi vĩ đại nhất có thể hình dung được nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một thực tại vĩ đại nhất trong vũ trụ để chúng ta tận hưởng, và rồi Ngài hành động trong chúng ta để biết được thực tại đó theo cách mà chúng ta tận hưởng được nó với sự tự do lớn nhất và niềm vui lớn nhất có thể. Đó sẽ là một món quà Giáng sinh đáng để ca mừng.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/