Ngày 21/1 – Đói khát lời Chúa

454

Đọc Kinh Thánh:A-mốt 8:11-14

11Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đến

Khi Ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất,

Chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước,

Nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va.

12Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển nầy đến biển khác,

Từ phương bắc đến phương đông;

Chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va

Nhưng không tìm được.

13Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát.

14Tất cả những kẻ chỉ thần của Sa-ma-ri mà thề rằng:‘Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống!

Thật như thần của Bê-e Sê-ba sống!’

Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa.”

Câu căn bản: 11Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đến

Khi Ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất,

Chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước,

Nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va.

Suy niệm: Trên truyền hình đôi khi thông tin những nơi bị hạn hán, gây cho dân chúng đói kém khổ sở, chúng ta thấy mà đau lòng. Nạn thiếu thức ăn vẫn làm cho con người cơ cực nhất, vì họ vơ tất cả những gì ăn được cho cái bụng bớt cồn cào. Người đói thường lần mò đến những nơi nào kiếm được miếng ăn cho qua cơn khổ sở. Chúng ta thấy trước mắt những người chết vì không có cơm ăn.

Những trận đói về tâm linh cũng thường xảy ra như vậy. Con người lao khổ, gầy còm, mặt mày xanh xao, chân tay gầy guộc. Di chuyển mà không biết đi đâu, cuộc đời trống rỗng, không mục đích, không tình thương và vô hi vọng. Nhiều người đã ngã xuống sau nhiều năm vất vả. Đây chính là quang cảnh đói khát lời Chúa mà tiên tri A-mốt miêu tả. A-mốt nói rõ: người ta không phải không có lời Chúa,  nhưng đói vì không được nghe lời Chúa.

Đây là cảnh đói khát mà người đói không tìm được lời Chúa, vì họ đang tìm những lời của thần tượng, của tà thần – mà thần tượng và tà thần không nói được cũng không có gì mà nói, vì họ chỉ là gỗ đá vô cảm, vô quyền năng.

Người ta đói mà không biết,  vì không ai rao truyền lời Hằng Sống của Chúa nữa. Đây chính là cảnh đói của trần gian ngày nay.

Người ta nói về chính trị, kinh tế, tranh chấp, chiến tranh, tình dục, tội ác, khoa học, không gian, tật bệnh nan y. Không ai nói về Lời Chúa nữa. Làm sao nghe được lời Chúa khi không ai nói nữa?

Những kẻ đói vẫn đói, và những kẻ quay về tà thần sẽ tuyệt vọng và Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa.”

Nguyễn Sinh