Ngày 23/1 – Việc Lớn Và Khó

452

Đọc Kinh Thánh:  Giê-rê-mi 33:1-11

1Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong sân vệ binh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông lần thứ hai rằng:

2“Đức Giê-hô-va là Đấng làm nên việc nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng hình thành và tạo lập việc nầy, danh Ngài là Giê-hô-va, phán:

3‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.’

4Về nhà cửa trong thành nầy và cung điện của vua Giu-đa mà người ta đã phá đi để xây dựng phòng tuyến chống lại các đồn lũy và gươm đao của giặc, thì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế nầy:

5‘Khi giao chiến với quân Canh-đê, nhà cửa nầy sẽ đầy dẫy xác của những kẻ mà Ta đã giết trong cơn bực tức và giận dữ; vì dân nầy hung ác mà Ta ngoảnh mặt khỏi thành đó.

6Tuy nhiên, Ta sẽ phục hồi sức lực và chữa lành cho thành. Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, sẽ tỏ cho chúng thấy cảnh thịnh vượng và yên ổn lâu dài.

7Ta sẽ đem kẻ lưu đày Giu-đa và Y-sơ-ra-ên trở về; tái lập chúng như thuở ban đầu.

8Ta sẽ thanh tẩy mọi gian ác chúng đã phạm với Ta, tha thứ mọi tội lỗi mà chúng đã phạm cũng như tội nổi loạn chống lại Ta.

9Thành nầy sẽ đem lại cho Ta một danh hiệu vui mừng, một lời ca ngợi và một niềm vinh quang trước muôn dân trên đất. Khi nghe mọi điều tốt lành mà Ta làm cho chúng, các dân tộc đều sẽ sợ hãi và run rẩy trước mọi phước lành và bình an mà Ta sẽ ban cho chúng.’

10Đức Giê-hô-va phán: ‘Trong chốn nầy là nơi mà các ngươi nói: “Đó là một nơi hoang vu, không còn có loài người, cũng không có loài thú;” trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, tức những nơi đã bị hoang vu, không có người, không có dân cư, cũng không có loài thú,

11người ta sẽ nghe lại tiếng reo hò mừng rỡ, tiếng của chú rể và cô dâu, tiếng hát của những người đem tế lễ tạ ơn vào nhà Đức Giê-hô-va:“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân,Vì Đức Giê-hô-va là nhân từ,Tình thương vững bền của Ngài còn đời đời!”Vì Ta sẽ đem kẻ lưu đày của đất nầy trở về, phục hồi như trước,’ Đức Giê-hô-va phán vậy.

Câu căn bản:

‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.’ C3

Suy niệm:  Nhà tiên tri Giê-rê-mi lúc đó đang bị tù vì rao truyền sứ điệp của Chúa cho đất nước. Ông đang cần lời Chúa để được an ủi.  Những lời Chúa hứa cho ông chính là nguồn sức lực thầm kín không phải cho riêng ông mà còn cho bao người khác khi đọc câu 33:3 này.

Chữ KHÓ trong câu này trong nguyên văn Hi-bá có nghĩa là bí hiểm trí óc con người không sao hiểu được, chỉ nhờ Chúa mặc khải mà thôi. Nhà tiên tri Giê-rê-mi cần biết Chúa sẽ ra án phạt cho cư dân Giê-ru-sa-lem lúc ấy ra sao. Ông cũng cần biết có hi vọng gì cho nước Giu-đa sau cuộc lưu đầy hay không. Đây chính là lúc mà Chúa mặc khải cho ông.

Chúng ta luôn luôn đối diện với những thời điểm mà chúng ta không thể mường tượng ra sẽ như thế nào. Chúng ta không thể nhìn xuyên qua tương lai mà thấy điều gì. Thành ra không biết mình sẽ phải hành động ra sao.  Đó chính là lúc nên kêu cầu Chúa cho biết những việc KHÓ. Nếu Chúa muốn Ngài có thể mở tâm trí cho chúng ta hiểu.

Khi nào chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong cuộc sống và tái xác nhận những cam kết phục vụ Ngài, chúng ta có thể xin một lời soi sáng, một mặc khải cho biết những huyền bí mà chúng ta không bao giờ hiểu được. Chúa nhân từ. sẽ cứu giúp chúng ta để chúng ta lớn lên trong tri thức về Ngài.

Hãy kêu cầu đi. Những việc KHÓ sẽ được mặc khải.

Nguyễn Sinh