Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhNgười Dọn Đường Cho Chúa Cứu Thế

Người Dọn Đường Cho Chúa Cứu Thế

Đọc Mác 1:1-8

1Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời.

2Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai:“Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,Người sẽ dọn đường cho Con.

3Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc:Hãy dọn đường cho Chúa,Làm thẳng các lối Ngài;”

4Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp-têm về sự ăn năn để được tha tội.

5Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

6Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng.

7Ông giảng dạy rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài.

8Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Câu căn bản: Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp tem về sự ăn năn để được tha tội. (Câu 4).

Suy niệm: Phúc âm Mác mở đầu với câu:

  1. Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời,

(Sau đó là câu 2 và 3 trong ngoặc đơn, rồi tiếp theo là câu 4):

  1. Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp tem về sự ăn năn để được tha tội.

Trong mấy câu mở đầu của Phúc âm này chúng ta được biết về Chúa Giê-xu và về ông Giăng, người giới thiệu Chúa Giê-xu cho quần chúng Do-thái.

Theo đó, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

Tác giả Mác mở đầu viết như thế (1:1) và sau cùng (15:39) cũng viết như thế.

Người “dọn đường” cho Chúa Giê-xu là ông Giăng.

Ông Giăng là ai và dọn đường như thế nào?

Ông Giăng là sứ giả của Chúa mà các tiên tri của Chúa đã loan báo từ nhiều trăm năm trước khi ông ra đời  (Ma-la-chi 3:1; Ê-sai 40:3). Giăng là người đơn giản, khiêm nhường coi mình là kẻ tôi tớ cho Chúa Giê-xu.  Ông dọn lòng dân chúng để chuẩn bị nghe lời dạy của Con ĐứcChúa Trời. Báp tem của Giăng là báp tem ăn năn tội.

Trong Kinh Thánh không hề nói về báp tem “rửa tội”.

Muốn được tha tội, mỗi người phải xưng tội và ăn năn tội. Ông Giăng nói rõ, sau báp tem ăn năn tội, phải được Thánh Linh ngự vào thanh tẩy tâm hồn để trở thành người mới do Chúa Giê-xu ban cho.

Chúng ta là người tin Chúa cũng có nhiệm vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách giới thiệu con đường cứu rỗi cho đồng bào, do việc tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và được cứu.

Chúng ta cũng noi gương ông Giăng, khiêm nhường hạ mình, giới thiệu Chúa Giê-xu cho đồng bào trong tư thế là người giúp việc của Tin Lành.

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN