Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Nương cậy nơi Chúa

Đọc Giô-suê 1:1-9

1Sau khi Môi-se, đầy t ca Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán vi Giô-suê, con trai ca Nun, ph tá ca Môi-se, rng:

2“Môi-se, đầy t Ta, đã chết. Bây gi con và c dân ny hãy đứng dy đi qua sông Giô-đanh, vào đất mà Ta sp ban cho dân Y-sơ-ra-ên.

3Bt c nơi nào bàn chân các con đạp đến thì Ta ban cho các con, như Ta đã phán vi Môi-se.

4Địa phn các con s t hoang mc và Li-ban ny cho đến sông Cái, là sông Ơ-phơ-rát, luôn c đất ca dân Hê-tít cho đến Bin Ln v hướng mt tri ln.

5Trn đời con s không ai có th đứng ni trước mt con. Ta s vi con như Ta đã vi Môi-se; Ta s không lìa con, không b con đâu.

6Hãy mnh dn và can đảm vì con s dn dân ny đi nhn ly đất mà Ta đã th ban cho t ph h.

7Hãy mnh dn, tht can đảm và cn thn làm theo tt c lut pháp mà Môi-se, đầy t Ta, đã truyn cho con; đừng xây qua bên phi hoc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thnh vượng.

8Quyn sách lut pháp ny ch xa ming con, hãy suy ngm ngày và đêm, để cn thn làm theo mi điu đã chép trong đó. Vì như thế, con mi được thnh vượng trong con đường mình và mi thành công.

9Chng phi Ta đã truyn phán vi con sao? Hãy mnh dn, can đảm! Ch run s, ch kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Tri ca con vn cùng con trong mi nơi con đi.”

 Câu căn bn: Trn đời con s không ai có th đứng ni trước mt con. Ta s vi con như Ta đã vi Môi-se; Ta không lìa con, không b con đâu.  (Câu 5).

Suy nim: Bạn phải học cách nương cậy vào Chúa. Đây không phải là chỉ tin Chúa, nhưng hoàn toàn nhờ cậy Ngài, hoàn toàn và tuyệt đối. Khi bạn nương cậy vào một cái gì thì bạn chờ đợi được đỡ nâng. Bạn có thể nương cậy nơi Chúa như vậy chăng?

Nếu bạn nghiên cứu về cuộc đời của Giô-suê, bạn thấy rõ rằng khi nào ông nương cậy vào Chúa thì ông hoàn toàn đắc thắng. Giô-suê 1:5.

Khi nào bạn nghĩ rằng mình không có khả năng làm một công việc nào đó bằng chính sức của mình, thì chưa phải là vấn đề đâu. Hãy nương cậy nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho năng lực để làm việc mà Chúa đã truyền cho bạn phải làm. Nỗi lo sợ của bạn sẽ biến mất khi Chúa ở gần bạn. Chúa đã hứa Ngài luôn luôn ở bên cạnh bạn mà!

Một số các bạn nương cậy vào loài người. Cho dù các người ấy là tín đồ, những người ấy không sớm thì muộn, cũng làm các bạn rơi xuống, vì họ chỉ là loài người, và không có người nào là hoàn hảo cả. Không có người nào bạn nương cậy đảm bảo là sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn – dù người ấy là chồng hay vợ hoặc là cha mẹ. Bạn cần một người có thể nâng đỡ bạn. Bạn cần học biết nương cậy vào Chúa.

Châm Ngôn 3:5-7 dạy rằng: “Hãy hết lòng tin cy Đức Giê-hô-va, đừng nương cy nơi s thông sáng ca con. Hãy nhn biết Chúa trong mi đường li ca con, chính Ngài s san bng các no con đi. Đừng khôn ngoan theo mt mình: hãy kính s Đức Giê-hô-va và lìa khi điu ác.” Bạn có thể giao thác tương lai cho Chúa và học biết cách nương cậy tuyệt đối nơi Ngài.

Đôi khi chúng ta cũng không muốn nương cậy vào người khác và nghĩ rằng cách dễ nhất là tự tin nơi mình. Câu Kinh Thánh trên đây cho chúng ta biết thái độ đó còn nguy hiểm hơn nữa.

Hãy xét xem trong lĩnh vực nào bạn đang hết lòng nương cậy nơi Chúa?

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN