Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcTin Các Hội ThánhQuảng Ninh: Hiệp Nguyện 15 Hội Thánh Trong Tỉnh

Quảng Ninh: Hiệp Nguyện 15 Hội Thánh Trong Tỉnh

Hiện nay tỉnh Quảng Ninh có 15 Hội thánh trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (MB), với số tín hữu là 500 người. Bối cảnh hình thành các Hội thánh tại Quảng Ninh chủ yếu do các tín hữu từ một số tỉnh thành di cư hiệp nhau lại thờ phượng Chúa, cũng như nhiều người tin Chúa từ Hong Kong trở về mở mang Hội thánh mới.

Xét thấy nhu cầu thực tiễn các Hội thánh tại Quảng Ninh cần gia tăng mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa, dựa trên gợi ý của Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (MB), mục sư phụ trách mục vụ tỉnh Quảng Ninh. Ngày 24-25/7/2020 tại Quảng Ninh, 50 quý tôi tớ Chúa là lãnh đạo Hội thánh và nhân sự nòng cốt trong tỉnh hiệp lại thờ phượng Chúa, thông công để chia sẻ tình hình tại Hội thánh địa phương cách vui vẻ, hoà đồng. Các lãnh đạo Hội thánh và nhân sự nòng cốt thống nhất chính thức thành lập Ban hiệp nguyện tỉnh Quảng Ninh, để tổ chức các chương trình cầu nguyện, thờ phượng cho nhân sự trong tỉnh. Qua đó thúc đẩy các hoạt động chung của các Hội thánh, gia tăng sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ và hướng tới mở mang Hội thánh mạnh mẽ.

Tại buổi thông công, Mục sư Hội trưởng và Mục sư Phó Hội trưởng I – Bùi Văn Sản chia sẻ Lời Chúa, hướng dẫn hoạt động mục vụ, chia sẻ tình hình công việc Chúa chung, các vấn đề liên quan đến tà giáo… để thông tin và khích lệ quý tôi tớ Chúa mạnh mẽ, can đảm luôn trong việc chăn giữ bầy và mở mang công việc Chúa trong tỉnh.

Chương trình thông công diễn ra vui vẻ, Chúa ban ơn để có được Ban điều hành hiệp nguyện của tỉnh trong niềm vui của các quý tôi tớ Chúa.

CTV. Tuấn Hoàng

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN