Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhQuyền năng của Chúa Giê-xu

Quyền năng của Chúa Giê-xu

Đọc Mác 1:21-39

21Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Nhân ngày sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy.

22Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.

23Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám,

24la lớn: “Jêsus người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”

25Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Im ngay! Hãy ra khỏi người nầy!”

26Uế linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi.

27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền! Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo!”

28Danh tiếng Đức Chúa Jêsus lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

29Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jêsus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Si-môn và Anh-rê.

30Bà gia của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà.

31Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy; bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người.

32Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jêsus.

33Cả thành tụ họp trước cửa.

34Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ các chứng bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết Ngài là ai.

35Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó.

36Si-môn cùng các bạn đi tìm Ngài.

37Khi đã gặp được Ngài, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.”

38Nhưng Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để Ta còn giảng dạy ở đó nữa; vì đây chính là lý do mà Ta đã đến.”

39Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ.

Câu căn bản: Mọi người kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.  (Câu 22).

Suy niệm:  Chúa Giê-xu dạy gì? Có thẩm quyền là thế nào?

Chúa nói về phương cách tiếp cận với Đức Chúa Trời cho được thay đổi và vào nước trời. Chúa tác động đến quyền lực của ma quỷ, và khó khăn của đời người.

Ma quỷ đang chủ trì trong một nạn nhân, thấy Chúa giảng dạy trong hội đường hôm ấy đã hốt hoảng kêu lên: ‘Giê-xu người Na-xa-rét ơi? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.’  Gia-cơ xác nhận: Ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời và run sợ.

Tuy nhiên nhiều người dại dột, ngày nay, sau hơn hai nghìn năm vẫn còn phủ nhận Chúa, với thẩm quyền của Ngài !

Vì họ chưa thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. Họ cần nghe lời Chúa: ‘Im ngay ! Hãy ra khỏi những người này!’

Mọi người trong hội đường hôm ấy nói: ‘Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo !’

Đó là thẩm quyền hay quyền năng của Chúa Giê-xu. Ngày nay quyền năng ấy vẫn tác động khi con dân Chúa tin và nhận.

Quyền năng Chúa tác động trên tà linh, nhưng giải trừ cả những khó khăn mà con người gặp phải, như bệnh tật chẳng hạn.

Câu 30 và 31: ‘Bà gia của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà. Chúa đến gần, cầm tay đỡ bà dậy; bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người’

Kết quả là: ‘Người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Chúa Giê-xu.

Cả thành tụ họp trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mc đủ các chứng bệnh khác nhau,và đuổi nhiều quỷ…’

Bạn thì sao?  Bạn có tin vào Chúa Giê-xu và quyền năng của Ngài hay không?

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN