Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuPhương Pháp Sống ĐạoThánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay - Bài Thứ 5. Thánh Linh...

Thánh-Linh Trong Thế Giới Ngày Nay – Bài Thứ 5. Thánh Linh Sống Trong Chúng Ta

Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. . Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình.  Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.  Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt.  Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.  Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.  Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!  Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.  Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. (Rô-ma 8:9-17).

Đức Thánh Linh ngự trong tâm hồn người tin Chúa với mục đích là thực hiện những đổi thay quan trọng trong đời sống người ấy. Khi Chúa tìm gặp họ thì họ là những người bị ràng buộc vào thế gian này về nhiều phương diện.  Nào là giá trị, thái độ, khuynh hướng và các hoạt động.  Họ thuộc về đủ thành phần như:  ngư phủ, nhân viên thuế vụ, lao động.  Họ năng nổ làm việc để sống và nuôi gia đình.  Chúa Giê-xu tìm và gọi họ.  Thế rồi họ học theo Chúa, họ mang thái độ và quý trọng các giá trị mà Chúa dạy.  Chúa tuyển mộ họ làm việc và Ngài cho họ thấy rõ hình ảnh Đức Chúa Trời.  Thế là họ trở thành con của Chúa. Chúa cho h? m?t hình ?nh m?i v? Đức Chúa Trời, đó là Cha trên trời của họ.

Thế là họ trở thành con của Cha trên trời.  Với danh hiệu này, họ có một quyền công dân mới, đó là công dân của nước trời là nơi Chúa ngự.  Họ phải tuyên thệ trung thành với vương quốc trời. Khi Chúa Giê-xu ở với họ thì cuộc sống mới của họ được nâng đỡ bằng lời Ngài nói, quyền năng, gường sáng và tình yêu của Ngài. Ngài giữ cho mối tương giao của họ với Cha được duy trì tốt.  Mỗi ngày Chúa dạy họ về bổn phận làm con của Cha trên trời và tư cách của một công dân nước trời.

Khi Chúa Giê-xu đề cập đến cuộc ra đi của Ngài thì vấn đề đặt ra là ai sẽ làm công việc hỗ trợ và giáo dục đào tạo họ?  Ai sẽ đem hiện diện của thiên đàng đến với thế gian nay bất trắc này? Chúa Giê-xu trả lời trước khi họ đặt câu hỏi, Chúa bảo:

15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.  (Giăng 14:15-17).

Đây là nói về Đức Thánh Linh mà các môn đệ của Chúa từng nghe ông Giăng người làm báp tem nói đến, khi ông bảo rằng Chúa Giê-xu sẽ làm báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Một số các môn đệ đầu tiên còn thấy Thánh Linh giáng xuống Chúa Giê-xu như chim bồ câu.  Họ từng nghe Chúa nói về Đức Thánh Linh và cũng nhìn thấy Chúa làm phép lạ bằng Thánh Linh nữa.  Như thế Đức Thánh Linh đã ở giữa họ.  Chúa Giê-xu đi đâu thì Thánh Linh cũng có mặt tại đó.  Nhưng họ phải đối diện với một thay đổi quan trọng, đó là Chúa Giê-xu ra đi và Đức Thánh Linh ngự bên trong họ.

Đức Thánh Linh chứng tỏ rằng Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời

Trong Ngày lễ Ngũ Tuần hay Năm Mươi Ngày lời hứa của Chúa Giê-xu đã thành sự thật. Đức Thánh Linh đã giáng trên các môn đệ và tiếp tục ở với họ.  Không những chỉ với 120 môn đồ lúc ấy, nhưng còn ở trong tâm hồn những ai bằng lòng tin được nhận vào gia đình của Chúa nữa.

Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.  (Rô-ma 8:9).  Đức Thánh Linh minh chứng ai thuộc về Đức Chúa Trời.  Người tin Chúa không còn bị ngăn cách với Chúa như khi còn phạm tội nữa, vì đã là con của Chúa.

Cuộc nổi loạn của con người đã tạo ra một khoảng cách giữa con người và Đức Chúa Trời.  Đó là một vực sâu mà con người không thể lấy gì làm cầu vượt qua được. Nhưng cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là nơi tội lỗi của chúng ta bị trừng phạt, cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu là khi sự chết bị đánh bại, Lễ Ngũ Tuần hay Năm Mươi Ngày là khi Thánh Linh được ban xuống cho Hội Thánh, tất cả những sự kiện vừa kể là những việc làm huyền nhiệm của Đức Chúa Trời để tạo thành chiếc cầu cho con người được bước từ phía tội ác nhơ bẩn, qua vực thẳm, đến với Đức Chúa Trời.  Chiếc cầu này được bắc từ bên phía Đức Chúa Trời sang phía con người.  Vì như đã nói ở trên, con người hoàn toàn bất lực không thể nào làm gì để vượt qua vực thẳm quá sâu, quá rộng ngăn cách giữa Chúa và mình.

Thập tự giá, nơi Chúa bị hành hình, minh chứng rằng cuộc nổi loạn của con người tai hại như thế nào.  Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến để diệt cuộc phản loạn đó.  Chúa Giê-xu đã đem sinh mạng của Ngài mà làm việc này.  Đó là giải pháp hòa bình chính đáng nhất và bền bỉ nhất để cứu loài người.

Ngôi mộ trống là nơi Chúa Giê-xu được đưa vào chôn cất và từ đó sống lại bước ra, minh chứng về cuộc đắc thắng tử thần của Đức Chúa Trời. Kẻ thù tệ hại nhất, thường xuyên nhất và sau cùng tất cả, đã thua.  Cuộc đời mới vì thế mới khả dĩ, đó là cuộc đời thoát khỏi sự thống trị của tội ác và nỗi lo sợ cái chết.

Cơn gió mạnh và lưỡi bằng lửa trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, minh chứng rằng Chúa hiện diện giữa con người.  Cuộc đời mới do sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu đem đến sẽ được chính Chúa duy trì và đào tạo.  Chúa phải có mặt trong cuộc đời của tất cả những người tin Chúa, và đó cũng là dấu hiệu họ thuộc về Ngài.

Trong vườn Ê-đen ngày xưa con người được Chúa cho gặp gỡ và Ngài chuyện trò với họ, nhưng con người đầu tiên đã phản bội Chúa và sau đó bị đuổi khỏi khu địa đàng này.  Trong cuộc đời mới của người tin Chúa ngày nay, Chúa thực sự sống trong tâm hồn của mỗi người và không còn một ngăn cách nào cả.  Trong vườn Ê-đen con người đầu tiên chỉ biết về quyền năng sáng tạo của Chúa trong thiên nhiên.  Nhưng người tin Chúa hiện tại nếm được quả trái của tha thứ, là kinh nghiệm ngọt ngào nhất của con người.  Trong Ê-đen, con người chỉ nghe nói về cái chết vì phạm tội.  Nhưng ngày nay không ai còn sợ chết nữa khi đã tin nhận Chúa Giê-xu.  Cuộc đời mới trong Chúa, có Chúa hiện diện quý hơn trăm lần trở về vườn Ê-đen ngày xưa.

Đức Thánh Linh khiến Chúng ta Trở thành Hoàn toàn Mới

Sự hiện diện của Chúa đem đến những thay đổi.  Đức Thánh Linh không phải chỉ là một người khách cư ngụ trong cuộc sống của chúng ta, đáp ứng với mọi thói quen của chúng ta, phải theo mọi chương trình của đời ta. Thật ra Đức Thánh Linh không phải là người khách mà là người quản lý.  Từ khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài đảm nhiệm việc quản lý, chỉ huy. Nhưng Đức Thánh Linh còn làm những công việc gì nữa nhỉ?

Đức Thánh Linh trong vai trò quản lý có ba nhiệm vụ là tái thiết, tái tạo và tân tạo.  Đức Thánh Linh vào trong con người của mỗi chúng ta, đó chính là nơi trước kia tội ác và cái chết chiếm ngự. Tội ác giống như một thành phần trong một công ty thương mãi, nhưng rất là tai quái và mưu mẹo.  Nó chỉ lợi dụng chúng ta để mưu lợi cho nó, nhưng vì bướng bỉnh và ngu dại chúng ta đã cho nó cái quyền quản trị toàn bộ.

Đức Thánh Linh có mục đích lên án tội và sự chết. Cũng như sửa chữa lại các hư hỏng tai hại. Tâm linh của chúng ta rất cần cứu giúp, vì đã từng bị cuộc phản loạn chống Chúa thuở ban đầu làm cho mất bình thường. Vì bị ngăn cách với Chúa là nguồn sống, tâm linh chúng ta bị co rút lại, khô héo, hư hỏng và chết.  Chúng ta không thể nào thờ phượng Chúa cũng như tương giao với Ngài. Chúng ta khác nào những cành cây bị chặt khỏi cây, chỉ chờ khô héo và chết.

Nhưng hiện diện của Chúa cho tâm linh chúng ta phục sinh. Sứ đồ Phao-lô viết:

Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. (Rô-ma 8:10). Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-xu đưa sự sống mới vào cuộc đời chúng ta. Câu trên nay từ công bình phải hiểu là công chính, tức là tình trạng được cho là trắng án, không bị trừng phạt nữa. Ảnh hưởng của tội làm cho chết, ảnh hưởng của Chúa làm cho sống. Chúng ta không ai tuân thủ được toàn vẹn Điều Răn của Chúa, nhưng Chúa Giê-xu đã tuân thủ thay cho chúng ta. Không ai có thể thật sự kính yêu Chúa và thờ phượng hoàn hảo, nhưng Chúa Cứu-thế đã thực hiện thay chúng ta.  Khi chúng ta đem đời sống mình ký thác vào những việc Chúa Giê-xu đã làm, Thánh Linh của Chúa Cứu-thế sẽ làm cho tâm linh chúng ta sống lại.  Chúng ta là tội nhân nhưng nhờ đức công chính của Chúa Giê-xu mà được tha tội và tái tạo khi bằng long tin.  Và từ đó đời sống mới bắt đầu.

Nhưng tân sinh không giới hạn trong tâm linh mà thôi. Đức Thánh Linh ảnh hưởng cả đến thân xác chúng ta nữa như sứ đồ Phao-lô từng viết:

“Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống”. (Rô-ma 8:11).

Thân xác chúng ta hư hoại dần cho đến khi chết, nhưng Thánh Linh đã chuẩn bị cho thân xác ấy sống lại.  Y sĩ đời này có thể giúp cho bệnh nhân sống thêm ít tháng hay ít năm bằng cách cấy một trái tim vào lồng ngực ta, thay thế trái tim bệnh hoạn.  Nhưng rồi ra cả tim lẫn người đều chết. Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho tâm linh chúng ta sống lại và thể xác cũng thế.  Đó mới chính là sự phục hồi tái tạo.

Đức Thánh Linh làm cho đời sống luân lý đạo đức của chúng ta vững mạnh

Sự phục hồi tái tạo đang thay đổi con người chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời nối kết chúng ta với Chúa Cứu-thế như một cơ phận trong một thân xác được liên kết với đầu. Vì là một thành phần trong thân thể Chúa Thánh linh tăng cường sức mạnh trong tôi để sống một đời luân lý đạo đức. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa hỏi thẳng tín hữu Cô-rinh rằng:

Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt.  Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. (1 Cô-rinh-tô 6:15-18).

Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến thân thể chúng ta thành đền thờ của Ngài.  Đây chính là một lý do Thánh Linh tăng cường chúng ta về mặt luân lý đạo đức.  Đời sống chúng ta được thay đổi, tái tạo.  Chúng ta không còn là nơi chứa đĩ điếm, nhà hát giải trí, sòng bạc hay nơi nào khác.  Chúng ta là đền thờ cho Chúa.  Chúa ngự trong chúng ta.  Tất cả những gì chúng ta làm đều phải tôn trọng sự có mặt của Chúa.

Trên thế giới có rất nhiều ngôi nhà thờ vĩ đại, nhưng những ngôi nhà thờ kiến trúc quý giá nhất là chính quý vị và tôi cũng như tất cả anh em chị em cùng hết lòng tin Chúa Giê-xu. Vì đời sống những người này được Thánh Linh tiếp nối với Chúa Cứu-thế, thân thể họ trở thành đền thờ quý giá mà chỉ có máu của Chúa Giê-xu mới có thể mua được.  Quý vị có thuộc hàng những người ấy không? Đức Chúa Trời muốn chính con người của quý vị, thân xác quý vị trở thành nơi ở của Ngài.  Khi nào quý vị bằng lòng tiếp rước Chúa vào cuộc đời mình, thì đời sống quý vị mang hương vị của thiên đàng.

Nguyễn Sinh biên soạn

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN