Thông Báo Tuyển Nhân Viên Truyền Thông

Căn cứ Biên bản họp Ban Trị sự Tổng hội về việc phân công người đặc trách các ban ngành của giáo hội và căn cứ nhu cầu thực tế của Ban Truyền thông Tổng hội. Thường trực Ban Trị sự Tổng hội thông báo tuyển nhân viên Truyền thông làm trọn thời gian, lâu dài cho Tổng hội cụ thể như sau: