Tử đạo vì nói thật

Đọc CVCSĐ 6:8-7:60

8Ê-tiên được đầy ân điển và quyền năng, làm những phép mầu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng.

9Lúc ấy, có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của những người tự do và những người quê ở Sy-ren, A-léc-xan-đờ-ri-a, cùng những người Do Thái ở Si-li-si và xứ A-si-a nổi lên tranh luận với Ê-tiên.

10Nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh Linh là Đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy,

11nên ngầm xúi giục một số người vu cáo rằng: “Chúng tôi đã nghe nó nói những lời xúc phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời.”

12Họ kích động dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo xông vào bắt và giải ông đến trước Hội đồng.

13Họ đưa ra những nhân chứng dối, nói rằng: “Người nầy thường nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và luật pháp.

14Vì chúng tôi đã nghe nó nói rằng Jêsus người Na-xa-rét nầy sẽ phá hủy nơi đây và thay đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.”

15Tất cả những người ngồi tại Hội đồng đều nhìn chăm Ê-tiên và thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

7:54-60

54Họ nghe những lời đó thì giận dữ trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên.

55Nhưng Ê-tiên, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus đứng bên phải Đức Chúa Trời.

56Ông nói: “Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời.”

57Bấy giờ, họ la lớn, bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tiên

58kéo ra ngoài thành, rồi ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ.

59Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn con.”

60Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội nầy cho họ!” Vừa dứt lời thì ông ngủ.

Câu căn bản: Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con.” (7:59).

Suy niệm:  Ê-tiên là tên theo tiếng Pháp của chấp sự Stephen hay Stephano, một trong bảy chấp sự đầu tiên.  Chấp sự Ê-tiên có những đặc điểm sau:

  1. Ê-tiên là người đầy đức tin và Thánh Linh 6:5.
  2. Ê-tiên là người đầy ân điển và quyền năng, làm những phép mầu và dấu lạ trong dân chúng 6:8.
  3. Hội viên của nhà hội của những người tự do nổi lên tranh luận với Ê-tiên, nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh Linh là Đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy. 6:9-10
  4. Ê-tiên bị vu cáo. 6:11-15.
  5. Ê-tiên trình bầy lịch sử dân Chúa và việc giết hại các sứ giả của Chúa, kể cả Chúa Giê-xu. 7:2-53.
  6. Ê-tiên bị sát hại nhưng cầu nguyện xin Chúa tha cho những người giết hại ông 7:60

Người chấp sự tràn đầy Thánh Linh này đã tử đạo vì can đảm đứng lên tố cáo hành động vô đạo của nhà cầm quyền thời ấy và giết hại Chúa Cứu thế Giê-xu.

Từ đó đến nay, nhiều chấp sự trong nhiều nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam cũng vì can đảm bênh vực đạo Chúa mà chịu tử đạo.

Chúng ta hãy noi gương sáng của Ê-tiên để xứng đáng là người đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu giải cứu và nhân danh Chúa mà sống trong đời tội ác này.

Nguyễn Sinh