Trang chủ Các Ủy Ban Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi

Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo

Ngày 22-23/11/2022 tại Hội Thánh Tinh Lành Hải Phòng đã diễn ra chương trình Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo với sự tham dự...