Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lời Hứa Nguyện

Đọc Mác 14:26-31; 66-72 26Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu. 27Đức Chúa Jêsus bảo các...

Thẩm Quyền Từ Chúa

Đọc Mác 11:27-33 27Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ...

Xin Cho Được Sáng Mắt

Đọc Mác 10:46-52 46Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến Giê-ri-cô. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành,...

Bên Phải Hay Bên Trái?

Đọc Mác 10:35-45 35Hai con trai của Xê-bê-đê là Gia-cơ và Giăng đến gần Đức Chúa Jêsus và nói: “Thưa Thầy, chúng con mong Thầy...

Chúc Thư Sống

Đọc 2 Ti-mô-thê 2:1-10 1Vậy hỡi con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Jêsus mà làm cho mình mạnh mẽ. 2Những điều con đã nghe...

Ba Lời Cảnh Báo

Đọc Mác 8:31; 9:31-32;10:33-34 31Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng...

Hãy Nhìn Vào Tấm Lòng Mình

Đọc 1 Giăng 2:7-11 7Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn...

Chúa Vẫn Ở Đó

Đọc Lu-ca 24:13-35 13Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai ki-lô-mét. 14Họ...

Đi Bằng Lòng Tin

Đọc Giô-suê 1:10-18 10Bấy giờ, Giô-suê truyền lệnh cho những người lãnh đạo của dân chúng rằng: 11“Hãy chạy khắp trại quân và truyền lệnh nầy...