Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ngăn cản

Đọc Ma-thi-ơ 19:13-15 13Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách...

Đức khiêm nhường

Đọc Ma-thi-ơ 18:1-6 1Lúc ấy các môn đồ đến hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: “Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên...

Mão triều thiên của sự sống

Đọc Khải Huyền 2:8-11 8“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Đây là lời phán của Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng,...

Ca mừng

Đọc  1 Sử ký 15:16-22; 16:4-7 16Đa-vít truyền cho các nhà lãnh đạo người Lê-vi cử trong anh em của họ những người ca hát...

Ý Chúa

Đọc Ê-phê-sô 5:1-20 1Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 2Hãy bước đi...

Số phận

Đọc 1 Phi-e-rơ 4:1-11 1Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ...

Trở thành như Chúa Giê-xu

Đọc Phi-líp 4:1-16 1Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, là những người thân mến và thương nhớ, là niềm vui và mão triều...

Cái nhìn từ trên trời

Đọc Thi-thiên 33 1Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va! Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng. 2Hãy dùng đàn lia...

Không tin

Đọc Mác 16:1-20 1Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2Ngày thứ...