Trang chủ c/Tài Liệu

c/Tài Liệu

Bài thứ 340 Ngày Mai

Ngày 06/12 – Sự Ăn Năn

Cầu nguyện xin khôn ngoan

Lễ Cảm Tạ 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành...

Sáng ngày 28/11/2023. Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh đã long trọng tổ chức lễ cảm tạ 90 năm thành lập Hội Thánh. Tham...