Trang chủ c/Tài Liệu

c/Tài Liệu

NGÀY 1 Chuẩn Bị Một Con Đường

Bài thứ 339 Tiến bước

Bài thứ 338 Danh Chúa đầy đủ

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo