Trang chủ Văn Phẩm Cơ Đốc Tiểu Sử Các Mục Sư

Tiểu Sử Các Mục Sư

Giáo Sĩ JOHN DRANGE OLSEN

Mục sư NGUYỄN VĂN BẢNG

Mục sư NGUYỄN HỮU PHIÊN

Mục sư NGUYỄN HẬU NHƯƠNG

Mục sư PHẠM XUÂN THIỀU

Mục sư LÊ VĂN THÁI

Bà Giáo Sĩ HOMERA HOMER DIXON

Mục sư VŨ QUANG HUYÊN

Giáo sĩ WILLIAM CHARLES CADMAN

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo