Trang chủ 2021 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2021

TNHN 27/08: HÃY TỰ HẠ MÌNH

Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Trọn Bộ Tiếng Tày

Ngày 29/11/2022 các dịch giả của Thánh Kinh Hội đã cung hiến bản Kinh Thánh tiếng Tày trọn bộ sau hơn 9 năm cần...

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo