Bài 103: Ý Chúa

Đọc Ê-phê-sô 5:1-20
1Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài.
2Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.
3Còn sự gian dâm và mọi điều bất khiết, hoặc tham lam, thì không được nói đến giữa anh em; như vậy mới xứng đáng là các thánh đồ.
4Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ, là những điều không thích hợp; tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa.
5Anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam — tham lam là thờ thần tượng — không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời.
6Đừng để ai lấy những lời rỗng tuếch lừa dối anh em; chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vâng phục.
7Vì vậy, đừng thông đồng với họ.
8Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng;
9vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật.
10Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa.
11Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng;
12vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi.
13Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ; vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng.
14Vì thế, có lời phán rằng:“Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy,Hãy vùng dậy từ giữa những người chết,Thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”
15Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan.
16Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
17Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa.
18Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.
19Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa.
20Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu căn bản: Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. (Câu 17).

Suy niệm: Bản Kinh Thánh Diễn Ý dịch câu 17 là: “Đừng hành động nông nổi dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Thượng Đế.”

Muốn hiểu rõ hay tìm hiểu ý muốn của Chúa điều đầu tiên là đặt câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về quyết định ta phải làm?
Trong Kinh Thánh Chúa đã ban cho chúng ta những hướng dẫn – nguyên tắc – về mọi việc mà chúng ta phải đối đầu: Hôn nhân, tính dục trong đời sống, cách thức sống trong đời, phương cách quản lý tư tưởng và cảm xúc. Tác giả Thi-Thiên từng viết: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (TT 119:105).

Thử nghiệm thứ nhì để tìm hiểu ý Chúa là hỏi: “Làm sao tôi nhận ra có bàn tay của Chúa hành động trong những trường hợp việc xảy ra?” Đôi khi lòng chúng ta tan vỡ khi cánh cửa đóng lại. Ta có nghĩ rằng có thể Chúa đóng cánh cửa đó để sẽ mở cho chúng ta một cửa khác không?

Nhưng ta cũng nên cẩn thận. Thường thì rất nguy hiểm khi người ta theo hoàn cảnh mà hành động chứ không thật sự theo phát biểu của ý Chúa. Nhiều người ngày nay hành động sai trái nguy hiểm mà không hay. Đó là theo công thức: Kết quả biện minh cho phương tiện.

Người kính sợ Chúa sẽ quyết định sống theo hướng dẫn của Lời Chúa và tránh xa lối sống của đám đông người đời. Những người ấy làm bạn với những ai dám theo tiếng gọi của lòng tin và sự công chính thánh thiện căn bản trên nguyên tắc của Chúa.

Sau cùng, Chúa chỉ đạo chúng ta qua sự hướng dẫn của Thánh Linh là Đấng sống trong tâm hồn những người thật sự tin Chúa và kính sợ Ngài.

Nguyễn Sinh