Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 132 - Sự tiếp nhận lời Chúa

Bài 132 – Sự tiếp nhận lời Chúa

Đọc Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-16

13Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu.

14Thưa anh em, anh em đã noi gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus tại Giu-đê, vì anh em cũng cùng chịu những nỗi khổ từ chính đồng bào mình như các Hội Thánh ấy đã chịu từ người Do Thái,

15những người đã giết Chúa là Đức Chúa Jêsus, giết các nhà tiên tri, và bắt bớ chúng tôi. Họ làm buồn lòng Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người,

16ngăn cấm chúng tôi rao giảng để cứu dân ngoại. Họ luôn làm cho tội lỗi mình đầy dẫy thêm. Nhưng cuối cùng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ.

Suy niệm: Sự tiếp nhận Lời Chúa

Trong nguyên văn, câu 13 có hai từ tiếp nhận, bản Kinh Thánh 1926 chỉ dịch có một từ là tiếp nhận mà thôi. Bản KT hiệu đính ghi rõ:  vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi.Nghĩa là nghe lời Chúa bằng tai và đáp ứng bằng tâm hồn. (các bạn để ý thì thấy tôi dùng bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 cho việc học KT được chính xác hơn)

Đó chính là cách người ta tiếp nhận Tin Mừng. Thoạt đầu Tin Mừng đến với chúng ta một cách khách quan, như là một mạc khải khách quan về Chúa Giê-xu.  Nhưng Lời Chúa không thay đổi đời sống chúng ta cho đến khi nào trở thành chủ quan, nghĩa là cá nhân ta tiếp nhận với cả tâm hồn mình. Vì thế nên cách tiếp nhận Lời Chúa rất là quan trọng.

Cuộc thay đổi tâm linh không phải chỉ là chấp nhận trong tư tưởng một số nguyên tắc nào là đúng.  Thay đổi tâm linh là bằng lòng để chủ quyền của Chúa Giê-xu quản trị tâm hồn mình.

Sứ đồ Phao-lô gọi sứ điệp của Đức Chúa Trời là “Lời Đức Chúa Trời” không phải là lời của loài người. Nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu. Nhiều người có thể hỏi rằng:  “Làm sao tôi có thể trở thành người mà tôi phải trở thành?” Nếu chúng ta nghe lời Chúa bằng tai và ký thác tâm hồn và đời sống vào lời ấy, Chúa sẽ hành động, áp dụng lời Ngài qua chúng ta.

Một đời sống ký thác với Chúa, luôn luôn tin cậy và áp dụng đức tin vào đời.  Như thế tiếp nhận chân lý, Lời Chúa là một kinh nghiệm liên tục.

Kết quả của Lời Chúa

Khi ta đã tiếp nhận Lời Chúa thì có gì xảy ra? Không phải khi ta tin Chúa, được cứu thì tất cả mọi việc đều nhất thiết diễn tiến thuận lợi êm xuôi cả đâu.

Kết quả của việc tiếp nhận Lời Chúa trong đời sống người tin Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không phải an bình, nhưng là khó khăn. Họ gặp chống đối ở mọi ngã quanh của cuộc đời.

14Thưa anh em, anh em đã noi gương các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus tại Giu-đê, vì anh em cũng cùng chịu những nỗi khổ từ chính đồng bào mình như các Hội Thánh ấy đã chịu từ người Do Thái,

Cuộc bách hại, làm khó dễ luôn luôn đến với người tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã chân thành và giản dị nói rằng: “Các anh chị em sẽ đi con đường mà những người tin Chúa khác đã đi. Anh chị em đã được cứu và cũng đã chịu bách hại.”

Bách hại, chống đối có thể xuất hiện dưới hình thức chê cười.  Người đời sẽ trêu ghẹo hay chế diễu chúng ta.  Những người khác lại loại bỏ và xa cách chúng ta.

Chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế.  Khi chúng ta bị bách hại là Chúa bị bách hại.  Đó là cuộc xung khắc giữa ma quỷ và Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN