Bài 141: Có Gì Bất Khả Năng Đối Với Chúa?

Bài 141: Có Gì Bất Khả Năng Đối Với Chúa?

Đọc Sáng Thế Ký 18:9-15

9Các vị ấy hỏi Áp-ra-ham: “Sa-ra vợ của con đâu?” Ông thưa: “Kìa, nàng đang ở trong trại.”

10Một vị nói: “Khoảng thời gian nầy năm sau, ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con, và lúc ấy Sa-ra, vợ con, sẽ có một con trai.” Sa-ra nghe được lời đó tại cửa trại, sau lưng vị ấy.

11Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già, tuổi đã cao. Sa-ra không còn khả năng sinh sản.

12Vì thế, Sa-ra cười thầm và tự nhủ: “Già như tôi thế nầy mà còn được hưởng niềm vui đó sao? Hơn nữa, chúa tôi cũng đã già rồi!”

13Đức Giê-hô-va hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười và nghĩ rằng: ‘Có thật tôi già thế nầy mà vẫn sinh con được sao?’

14Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau Ta sẽ trở lại với con, và Sa-ra sẽ có một con trai.”

15Vì sợ nên Sa-ra chối rằng: “Con có cười đâu!” Nhưng Ngài phán: “Thật con đã cười!”

Câu căn bản: Có điều gì khó quá cho Đức Giê-hô-va không? Câu 13.

Suy niệm:  Câu hỏi này được thiên sứ đặt ra cho ông Áp-ra-ham. Áp-ra-ham và bà vợ là Sa-ra đã rất già, trong nhiều năm họ vẫn trông chờ có được một con trai. Bây giờ Sa-ra đã quá tuổi sinh con rồi, nên khi nghe bà sẽ mang thai và sinh con, Sa-ra đã cười.

Đôi khi, chúng ta cũng cười khi những lời hứa của Chúa xem ra không thể nào thực hiện nổi!

Khi Chúa phán : “Ta sẽ ban sức mới cho vợ chồng con !”, “Ta sẽ ban cho con một đứa con.”, “Ta sẽ mở cho con một cánh cửa làm ăn!”, “Ta sẽ chữa lành cho con.”, “Ta sẽ biện minh cho con!”, bạn có dám cười không?  Có gì khó quá cho Chúa chăng? Ông Áp-ra-ham về sau sẽ hiểu. Kể từ khi ấy ông Áp-ra-ham đã trở thành ông tổ của đức tin đối với mọi lời hứa của Chúa.

Sau đó một thời gian thì hai vợ chồng già này vui mừng vì có đứa con thật và họ đặt tên là Y-sác (nghĩa là cười). Y-sác lớn lên. Một ngày kia Chúa bảo ông Áp-ra-ham hiến dâng Y-sác làm sinh tế.  Áp-ra-ham không ngần ngại dẫn Y-sác lên núi chuẩn bị dâng tế lễ. Hê-bơ-rơ 11:19 ghi rằng: “Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, nói theo nghĩa bóng.  Ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết.”

Bài học về ông Áp-ra-ham là hết lòng tin tưởng vào các lời hứa của Chúa.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, xin cho con một lòng tin không dời đổi về những lời hứa của Chúa. Cho dù trước đây con cũng cười và không tin như ông bà Áp–ra-ham lúc đầu, nhưng xin cho con trưởng thành trong Chúa và tin rằng không có gì vượt khả năng của Chúa cả!

Nguyễn Sinh