Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 148 - Lời Chúc Lành

Bài 148 – Lời Chúc Lành

Đọc Kinh Thánh:  1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28

23Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!

24Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.

25Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi.

26Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh.

27Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư nầy cho tất cả anh em được nghe.

28Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, ở với anh em!

Suy niệm:  Trong toàn bức thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã có một số đề nghị thực tế trong việc chuẩn bị để đón Chúa Cứu Thế trở lại, ông khuyến giục nhiều về các vấn đề như:

Tinh sạch trong nếp sống tình dục (4:3-8)

Thực hành tình thương huynh đệ trong Chúa (4:9-10)

Tự lập về phương diện tài chính (4:11-12)

Hiểu cho rõ cuộc gặp gỡ Chúa vào ngày vinh quang (4:13-5:11)

Tôn trọng người lãnh đạo, thương yêu người khác, vui mừng, cầu nguyện, cảm tạ (5:12-22)

Sau đó ông dường như bảo rằng:  Tất cả các việc này có thể làm được trong quyền năng của Chúa mà thôi hay Chúa là Đấng duy nhất có quyền khiến những nỗ lực của anh chị em thành công được.

Ông bảo:

23Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện.

Trong lời chúc lành này ông gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời bình an.  Bình an trong nghĩa của Tân Ước mang nghĩa toàn vẹn, an lành, thịnh vượng, đặc biệt là về tâm linh. Ta để ý thì thấy câu này còn có chữ ‘chính’ Chúa là nguồn của bình an thánh khiết.

Mặc dù ta làm đủ bổn phận đối với Chúa, xa lánh mọi tội lỗi trong đời và tập sống gương mẫu, chỉ có Chúa bình an mới khiến ta nên thánh trọn vẹn. Nghĩa là thánh hóa toàn bộ đời sống ta.  Ta không tự mình tu thân tích đức được nếu không hạ mình nhờ đến ơn thương xót của Chúa.  Vì thế không ai có thể tự phụ gì về đức tin của mình cả.

Lời chúc tiếp theo là: Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!

giữ vẹn toàn, không chỗ trách được đây là câu có khi được ghi trên bia mộ của những bậc anh hùng tại vùng Tê-sa-lô-ni-ca thời đó, cũng là câu duy nhất trong toàn bộ Kinh thánh Tân Ước.

Ta để ý thì thấy đây không phải chỉ nói về tâm linh, mà về toàn diện con người.  Về phương diện áp dụng thì phải hiểu câu này nói về việc phục vụ Chúa.  Không ai có thể sống đời toàn thánh toàn thiện như Chúa Giê-xu trên mặt đất, nhưng mỗi người có thể dâng trọn cuộc đời cho Chúa sử dụng.

khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!

Đây không phải là cho đến lúc Chúa Giê-xu đến, mà là KHI.  Nghĩa là xin quyền năng Chúa bảo vệ để bất cứ lúc nào Chúa quang lâm cũng thấy ta xứng đáng và đang được sử dụng cho công việc của Ngài.

24Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.

Câu này trong Việt ngữ có thể hiểu lầm là Chúa gọi anh em là thành tín, thật ra phải dịch là: Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng thành tín.  Chúa rất thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và việc thánh hóa người của Ngài Chúa chắc chắn sẽ thực hiện.

Đây là lời cầu nguyện mà mỗi chúng ta nên dâng lên Chúa mỗi ngày để tâm thần, linh hồn và thân thể đều được Chúa ban phước lành cho lúc nào cũng xứng đáng để nhìn lên Chúa và phục vụ Ngài.

Lời sau cùng của sứ đồ Phao-lô như sau:

25Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi.

26Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh.

27Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư nầy cho tất cả anh em đều nghe.

28Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, ở với anh em!

Lời này có ba phần:

  1. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Không những sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu, nhưng ông cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho ông và các cộng sự viên của ông. Ngụ ý rằng: chúng tôi cũng không hơn gì anh chị em, cũng cần ơn Chúa và quyền năng của Ngài để được thánh hóa và phục vụ Ngài.
  2. 26Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh. Nhiều người thắc mắc về cái hôn được nói đến tại đây. Nhưng theo phong tục thời đó, vấn đề chào hỏi và hôn không phải là kiểu thân mật trai gái hay vợ chồng mà chỉ là xã giao, cũng như ta bắt tay nhau vậy.
  3. 27Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư nầy cho tất cả anh em đều nghe.

Thánh Phao-lô muốn cho mọi người đều được chia xẻ lời khuyên dạy mà ông nhân danh Chúa truyền cho họ.

Câu cuối thư: 28Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, ở với anh em!

Câu này anh chị em cũng có thể dùng viết trong thư từ gởi cho bạn bè trong Chúa ngày nay.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN