Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 163 - Đặc điểm của tình trạng khó khăn căng thẳng

Bài 163 – Đặc điểm của tình trạng khó khăn căng thẳng

Đọc Kinh Thánh: Gia-cơ 1:1-2

1Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi mười hai bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui!

2Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,

Suy niệm: Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc hàng chữ đầu tiên trong bức thư của ông Gia-cơ gởi cho con

dân Chúa trong Hội Thánh đầu tiên, từ Giê-ru-sa-lem tung rải đi khắp nơi sau cuộc bách hại chấp sự Ê-tiên (Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 7).

Tác giả thư Gia-cơ tự xưng là đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ,

Đây là cách xưng hô của một môn đệ đối với Đức Chúa Trời và với Chúa Giê-xu mà ông tôn thờ, ông không xác nhận mình là một người em của Chúa Giê-xu. Xưng hô như thế đối với Chúa Giê-xu chứng tỏ Gia-cơ đã thay đổi, ông tin nhận Chúa Giê-xu chính là Chúa Cứu Thế, và ông là môn đệ của Ngài.

Sau lời chúc bình an của một lá thư bình thường, tác giả đề cập ngay đến  hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,

Đây là cái nhìn của người lãnh đạo Hội Thánh đối với cuộc bách hại đầu tiên.  Chính vì cuộc di tản bất ngờ này mà Tin Mừng về Chúa Cứu Thế được loan truyền khắp vùng Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và dần  lan khắp đế quốc La-mã trong thời gian đó.

Đặc điểm của cơn bách hại này là:

  1. Gây tản lạc. Mọi người ở rải rác khắp nơi và hoàn cảnh khác nhau tuỳ theo địa phương.
  2. Trăm chiều hay trăm bề: thiếu thốn, nghèo đói, không ai chu cấp.
  3. Xảy đến bất ngờ. Thoạt đến, không ai tiên liệu trước được.
  4. Lo buồn. Dĩ nhiên là mọi người đều lo buồn. Nhưng Gia-cơ bảo họ hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,
  5. Họ cần được bình an của Chúa ban cho

Hai nghìn năm trước và hiện nay đặc tính của tình trạng khó khăn và căng thẳng cũng không mấy khác biệt.  Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là Sự Bình an Chúa ban.

Hãy đến với Chúa trong mọi cơn thử thách với lòng tin rằng: 7Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.  Phi-líp 4:7.

Đắc thắng khó khăn:

Thông thường thì khi thoát khỏi thử thách khó khăn người ta mới vui, không ai lâm vào tình thế khó khăn mà lại thấy vui bao giờ. Tác giả thư Gia-cơ nói ngược lại:  hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,

Gia-cơ không vô lý đâu, vì Chúa Giê-xu đã từng xác nhận: 33Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”  Giăng 16:33.

Con dân Chúa khi gặp thử thách khó khăn, sẽ không sa ngã, thối lui nhưng vững lòng, vì Chúa chúng ta đã thắng thế gian rồi.

Chúng ta không ai thích thử thách khó khăn nhưng người tin Chúa tìm ra hữu ích của các khó khăn này và an bình.  Đây chính là điều Gia-cơ khuyên dạy: đừng bối rối nhưng yên tâm và sự bình an của Chúa sẽ làm cho lòng chúng ta an nghỉ trong Chúa.

Trên thực tế, hôm nay bạn đang gặp thử thách, khó khăn chăng? Xin hãy vững lòng, vì tin Chúa Giê-xu là Đấng chiến thắng mọi trở lực trong đời, kể cả sự chết. Bạn đừng tuyệt vọng, hãy ngước mắt lên nhìn Chúa, bạn sẽ đắc thắng.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN