Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 2: Cầu Nguyện Và Nài Xin

Bài 2: Cầu Nguyện Và Nài Xin

Cầu nguyện Và Nài xin

Cô-lô-se 1:9-14

9Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,

10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,

11nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.

12Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,

14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh Cô-lô-se. Sau khi đã dâng lời cảm tạ Chúa về anh chị em tại Cô-lô-se Phao-lô cầu nguyện cho họ. Mở đầu của câu 9 là ‘Cho nên’ hai chữ này có nghĩa là: ‘Vì lý do này’. Lý do được nêu lên là từ câu 3 đến câu 8, nghĩa là các tin vui mà sứ đồ nhận được từ Hội Thánh Cô-lô-se. Đó là kinh nghiệm tin Chúa của họ. Ông cảm tạ Chúa về mọi thành quả họ đạt được và cầu nguyện cho đời sống tâm linh họ được phong phú càng hơn. Lời cầu xin của sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Cô-lô-se gồm hai phần:

Thứ nhất, câu 9 đã ghi:

xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.

Đây là cầu xin về hiểu biết và khôn ngoan.

Đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa, nghĩa là, hiểu biết đó thấm nhuần vào tư duy, tình cảm, mục đích và kế hoạch. Ý muốn của Chúa cho mỗi cuộc đời cần phải tìm cho rõ.  Phương cách tìm là học lời Chúa và nắm vững những lời hứa của Chúa dành cho mình. Vì thế, ngoài lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện ra, không có cách nào khác để thấu hiểu ý muốn của Chúa cho đời mình. Nhưng hiểu biết ý muốn của Chúa mới chỉ là hướng đi và nguyên tắc, ta còn cần phương pháp áp dụng nguyên tắc nữa. Tại đây ta cần biết phán đoán, cân nhắc với mặc khải và hướng dẫn của Thánh Linh.

Một lần nữa, chỉ có việc dành thời giờ yên lặng nơi chân Chúa để xin thánh Linh làm chủ, soi dẫn từng mục đích và chương trình vạch ra mới có thể thấy phương pháp hành động. Việc này cần nhiều kiên nhẫn để thuận phục ý chỉ của Chúa chứ không phải theo tâm lý chủ quan của mình. Đó là lời cầu xin thứ nhất.

Lời cầu xin thứ hai ghi trong câu 10:

10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,

Sứ đồ Phao-lô cầu xin điều thứ hai căn cứ vào điều cầu xin thứ nhất. Đó là: Vào đời hành động sau khi tìm hiểu cho rõ ý muốn của Chúa và được Thánh Linh trang bị khôn ngoan.  Từ ‘ăn ở’ trong câu này có nghĩa là bước đi. Ăn ở xứng đáng với Chúa nghĩa là: Xứng đáng với những gì Chúa đã làm cho mình, Chúa ban cho và đưa đến kết quả vinh quang cho Ngài.

Đẹp lòng Chúa mọi đường,  nghĩa là Chúa bằng lòng. Điều này có vẻ khó cho người chưa biết Chúa, nhưng người biết Chúa rồi thì khác, chúng ta luôn luôn biết như thế nào là thuận ý Chúa và như thế nào là trái ý Ngài. Khi nào ta làm điều gì vừa lòng Chúa thì ta vui vẻ an bình, không thắc mắc không ray rứt. Ăn ở hay bước đi xứng đáng với Chúa và đẹp lòng Ngài, thì chắc chắn sẽ thành công. Thành công đây chứng nghiệm bằng quả trái

Việc lành đây không phải chỉ là nghĩa cử mà thôi, nhưng còn là tổng quát những việc phục vụ Chúa cứu tội nhân trong đời nữa… Nhưng không phải quá bận rộn mà quên tương giao gặp gỡ Chúa đâu, sứ đồ Phao-lô thêm: càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,

Ta nên lưu ý về bốn yếu tố được nêu lên như là cơ bản trong một cuộc đời đẹp lòng Chuá trong các câu từ 10 cho đến 12:

10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,

11nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.

12Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

  1. Kết quả trái
  2. Gia tăng hiểu biết về Chúa
  3. Được có sức mạnh mọi bề
  4. Cảm tạ

Trước tiên là Kết quả trái: Nẩy ra các thứ việc lành.

Càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời (10)

Có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự việc  (11)

Cảm tạ

Bài học ta rút ra trong mấy câu này là: Phải đào sâu trong việc tìm hiểu và biết ý muốn của Chúa, xin Chúa ban khôn ngoan và đường hướng để có thể bước đi từng ngày trong năng quyền vinh quang của Chúa để làm Chúa vui lòng và chính mình vui vẻ chịu đựng mọi khó khăn trở ngại.

Câu 12 ghi như sau:

12Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

Cảm tạ là yếu tố thứ tư trong cuộc đời muốn sống vừa lòng Chúa. Lý do có việc cảm tạ này là Chúa cho phép con dân Ngài được dự phần cơ nghiệp với các người thánh trong vinh quang của Chúa, hay là trong nước vinh quang của Ngài.

Câu 13 và 14 giải thích rõ thêm:

13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,

14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Chúa đã cho chúng ta vượt khỏi lãnh hải của quyền lực ma quỷ và cho chúng ta chuyển sang vương quốc của Chúa Giê-xu vinh quang rạng ngời để chúng ta được tha tội và cứu chuộc. Ta nên nhớ rằng tất cả đều do ân huệ và ân sủng của Chúa. Bản thân chúng ta không có gì góp phần vào việc cứu rỗi của chúng ta.

Tóm lại sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho Hội thánh Cô-lô-se được hiểu biết Chúa, bước đi trong Chúa, với quả trái, với việc tăng trưởng mỗi ngày về hiểu biết Chúa, mặc lấy quyền năng của Ngài và không bao giờ quên cảm tạ. Đây là mẫu mực của đời sống vừa lòng Chúa mà mỗi người tin Chúa phải nắm cho vững.

Bài học trong thư Cô-lô-se rất sâu nhiệm, mời quý vị đọc lại các câu Kinh thánh vừa học hôm nay, nguyền xin quyền năng của Chúa ở với mỗi người soi sáng cho chúng ta được biết ý muốn của Chúa, được thêm khôn ngoan sáng suốt từ Thánh Linhh, và bước đi trong đời này, nhẫn nhục, chịu đựng và đắc thắng ma quỷ với quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN