Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 212: Tin Lành là gì?

Bài 212: Tin Lành là gì?

Đọc CVCSĐ 8:26-40

Câu căn bản: Phi-líp liền mở miệng, bt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Giê-xu cho ông. (Câu 35).

Suy niệm:  Ta đã nghiên cứu về chấp sự Ê-tiên, nay xin nói về chấp sự Phi-líp. Chấp sự Phi-líp có những đặc điểm:

  1. Giảng Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người Sa-ma-ri (8:12).
  2. Làm phép lạ, trừ quỷ, chữa lành nhiều người bại, què (8:6-7)
  3. Biết thông thạo Kinh Thánh để giảng giải cho người khác (8:35)
  4. Tuân hành lệnh truyền của Chúa, mặc dù khó khăn (8:26)

Chúng ta đã biết tiêu chuẩn lựa chọn các chấp sự: Những người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan 6:3.

Chấp sự Phi-líp bất ngờ được Chúa giao nhiệm vụ chạy theo xe ngựa của viên quan người Ê-thi-ô-pia để giảng giải khúc Kinh Thánh tiên tri Ê-sai cho vị quan này.  Nếu không thông thạo Kinh Thánh thì làm sao thực hiện được việc đó?

Không những các chấp sự, mà mỗi chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu đều phải nắm vững các lẽ đạo căn bản như:

  1. Mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23)
  2. Hậu quả của tội là gì ? (Rô-ma 6:23)
  3. Chúa Cứu Thế đã trả giá chuộc tội cho mỗi chúng ta (Rô-ma 5:8)
  4. Cứu rỗi không do việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9)
  5. Phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế (Giăng 1:12)
  6. Đảm bảo về sự sống đời đời (1 Giăng 5:13)

Mời bạn chịu khó mở ra các câu Kinh Thánh kể trên và học thuộc lòng để sẵn sàng gặp người chưa biết Chúa mà trích dẫn và giải thích cho họ như chấp sự Phi-líp ngày xưa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN