Điện Biên: Trại Hè Thanh Niên

Ngày 22 /23/7/2022 Tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra chương trình trại hè thanh niên với sự tham dự của 217 trại viên. Tạ ơn Chúa sau 2  ngày diễn ra kỳ trại các thanh niên có thời gian vui chơi và dành nhiều thì giờ để học hỏi Lời Chúa.

 Với chủ đề “Lời Chúa Sẽ Không Thay Đổi” dựa trên câu Kinh thánh Lu-ca 21:33 “Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.” Khích lệ mỗi Thanh niên tin cậy vào lời Chúa là chân lý và không hề thay đổi. Giữa một cuộc sống có  nhiều sự thay đổi về công việc, về triết lý và hoàn cảnh sống thì Lời Chúa chính ta sự hướng dẫn tốt nhất cho cuộc đời và những sự lựa chọn quan trọng trong tương lai của mỗi Thanh niên.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra:

Ban thờ phượng tôn vinh Chúa

Truyền Đạo Vàng A Sì chia sẻ lời Chúa

Toàn cảnh chương trình trại thanh niên

Trò chơi và trao quà cho các đội

Giờ ăn và nghỉ trưa

Tin ảnh: TĐ Giàng A Nhà