Bài 271 – Học ăn học nói

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:8-12

8Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu.

9Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.

10Vì,“Ai muốn yêu sự sống

Và thấy những ngày tốt đẹp,

Thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt;

11Hãy lánh điều dữ, làm điều lành,

Tìm sự hòa bình và đuổi theo,

12Vì mắt Chúa đoái xem người công chính,

Và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác.”

Câu căn bản: Hãy tránh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình và đuổi theo.  Câu 11.

Suy niệm: Ta có câu: Học ăn học nói, học gói học mở, người tin Chúa cũng được dạy nhiều về cách nói năng cho xứng đáng là con dân nước trời. Sứ đồ Phi-e-rơ sau khi khuyên dạy về tình nghĩa vợ chồng, quay sang dạy về cách trao đổi qua lời nói, áp dụng cho mọi người.

Câu 8 và 9.  Lời ăn tiếng nói của người tin Chúa phải khác người đời ở bẩy điểm sau đây:

  1. Có tinh thần hợp nhất. Lời ăn tiếng nói của người tin Chúa phải cẩn thận, không gây xích mích, nhưng hòa đồng với người khác.
  2. Cảm thông. Nghĩa là tránh làm thương tổn người nghe, nhưng cho mọi người biết mình có thiện chí và xây dựng.
  3. Yêu mến anh chị em trong Chúa. Lời nói nên phản ánh tình thương, không nên gây chia rẽ hay bè phái, nghĩa là không làm cho người nghe khó chịu vì mang tính chất châm biếm hay chỉ trích.
  4. Có lòng nhân từ. Nhân từ trong lời nói nghĩa là dịu dàng, tránh gây xung khắc khó chịu. Chấp nhận ý kiến của người khác và chịu giảm bớt thái độ chủ quan của mình.
  5. Tâm tình khiêm nhu. Lời nói nhân từ và khiêm nhu thường nhỏ nhẹ, chờ đợi, không vội vàng hấp tấp, nhưng tôn trọng và thương yêu.
  6. Đừng lấy ác trả ác. Nghĩa là tránh lên án hay nói xấu hoặc là hơn thua như thói quen người vô đạo.
  7. Hãy chúc phước. Khi không nói những lời chỉ trích, nặng nhẹ mà tôn trọng kính mến thì sẽ làm cho “đối thủ” cảm thấy vui và không bất mãn. Như vậy là chúc phước rồi.

Mời bạn đọc thêm Thi-thiên 34:12-18 rồi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện theo tinh thần của các lời dạy về cầu nguyện tức là trao đổi với Chúa nữa, vì sứ đồ Phi-e-rơ triển khai các câu Thi-thiên này trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay.  Bạn chịu khó một chút nhá!

Nguyễn Sinh