Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 29: Cầu Xin Thánh Linh

Bài 29: Cầu Xin Thánh Linh

Bài 29: Cầu Xin Thánh Linh
Lu-ca 11:13 Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!

Trong Bài Giảng Trên Núi Chúa Giê-xu đã nói đến nguồn cung ứng phong phú cho những ai cầu xin Ngài. Nhưng trong Phúc Âm Lu-ca ta thấy Chúa nhắc lại vấn đề theo một khía cạnh khác. Thay vì nói rằng Cha sẽ ban cho mọi điều tốt nhất cho người xin Ngài, Chúa nói đến việc Cha còn ban cho cả Thánh Linh nữa. Điều này hàm ý rằng điều quý nhất mà Cha ban cho con người chính là Thánh Linh, hay Thánh Linh là điều giá trị bằng tất cả những điều nào khác ban cho người cầu xin Cha. Thánh Linh là món quà quý nhất Cha ban cho và cũng là điều mà Cha muốn ban cho nhất. Vì thế, Thánh Linh là món quà ta phải tìm đến trước nhất và cầu xin ưu tiên.

Giá trị của món quà Thánh Linh vô cùng to lớn và chúng ta cũng dễ hiểu.

Chúa Giê-xu nói đến Thánh Linh như “lời hứa của Cha”, điều hứa duy nhất mà tình Cha đã giải bầy. Món quà quý nhất mà Cha thiện lành và khôn ngoan có thể ban cho đứa con dưới đất chính là thần linh của Ngài. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục của Cha, đó là tái sinh trong đứa con bản chất và tính tình của chính Cha. 

Nếu đứa con phải biết và hiểu về Cha; nếu đứa con khi trưởng thành theo đúng ý định và kế hoạch của Cha; nếu đứa con vui hưởng niềm vui trong Cha và Cha trong nó, thì đứa con ấy phải một lòng một dạ như Cha. Không thể có cách nào khác để phát sinh trong đứa con một đời sống như Cha mà không ban chính thần linh của Cha. Thánh Linh chính là thần linh của Cha. Cha ban chính thần linh của Ngài cho đứa con sống trên đất.

Chính Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời khi sống trên đất đã được thần linh của Cha giáng xuống. Vì khi Ngài nhận báp-tem tại sông Giô-đan đã có hai điều xảy ra: Tiếng nói của Chúa Cha xác nhận Ngài là Con Rất Yêu Dấu, và Thánh Linh giáng xuống trên Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói về chúng ta là những người tin nhận Chúa là: Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8:16). Chúa là vua cao cả muốn giáo dục đào tạo con cái Ngài cho trở thành thánh khiết để Ngài có thể ngự vào, và vì thế đã ban chính thần linh của Ngài là Thánh Linh.

Mục đích chính Chúa Giê-xu vào trần gian, sau khi dùng chính máu Ngài làm công việc cứu chuộc, Ngài đã vì chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời để xin Thánh Linh được ban xuống cho chúng ta. Khi thần linh của Cha và của Con, tức là toàn bộ sự sống và tình thương của Cha và Con trong Thánh Linh ban xuống cho chúng ta, Thánh Linh đưa chúng ta vào tương giao với Cha và Con.

Vì là thần linh của Cha Thánh Linh tuôn đổ tình thương của Cha, vốn dùng để thương yêu Con, vào tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta sống trong tình thương đó.

Vì là thần linh của Con, Thánh Linh hà hơi trên chúng ta để chúng ta có được tự do, chuyên biệt và vâng phục như con của Cha giống như Chúa Giê-xu khi Ngài ở dưới đất.

Thánh Linh chính là món quà lớn lao nhất mà Cha Thiên Thượng có thể ban cho con dân Chúa trên đất này.

Bài học này dạy ta rằng Thánh Linh chính là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà người cầu nguyện nên dâng lời cầu xin. Vì trong mọi nhu cầu cần cho đời sống tâm linh thì Thánh Linh là điều cần hơn cả.

Chúng ta biết rằng trong Chúa Giê-xu có toàn vẹn mọi điều, toàn vẹn ân sủng và chân lý, nhờ đó chúng ta nhận được quyền năng càng thêm quyền năng (Phúc âm Giăng 1:16). Thánh Linh là Đấng được chỉ định để chuyển tải những gì thuộc về Chúa Giê-xu sang cho chúng ta, sao cho tất cả những gì thuộc về Chúa Giê-xu đều thuộc về chúng ta. Thánh Linh là thần sự sống trong Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta thuận phục hoàn toàn cho Thánh Linh chiếm hữu và để Ngài hành động theo ý Ngài, Thánh Linh sẽ thể hiện sự sống của Chúa Giê-xu trong chúng ta. Thánh Linh thực hiện việc này bằng quyền năng thiên thượng, duy trì sự sống của Chúa Giê-xu trong chúng ta tiếp tục không gián đoạn. Nếu có một lời cầu nguyện nào có khả năng đưa chúng ta đến ngôi của Chúa Cha và giữ chúng ta ở đó mãi, thì chính là lời cầu xin được ban Thánh Linh, vì Thánh Linh mà con dân Chúa đã nhận được làm tràn ngập trong chúng ta và qua chúng ta sự toàn vẹn càng hơn.

Trong những ân tứ mà Thánh Linh ban phát, Ngài đáp ứng mỗi nhu cầu của con dân Ngài.

Kinh Thánh nói đến những danh hiệu của Thánh Linh, và qua các danh hiệu này, chúng ta học biết bản chất của Ngài.

Thánh Linh của ân sủng (Hê-bơ-rơ 10:29), nhiệm vụ là mặc khải và truyền mọi ân sủng của Chúa Giê-xu.

Thánh Linh của đức tin (2 Cô-rinh-tô 4:13), nhiệm vụ là dạy chúng ta bắt đầu có đức tin, tiếp tục và gia tăng đức tin.

Thánh Linh của việc làm con nuôi (Rô-m 8:15) và đảm bảo, nhiệm vụ là làm chứng rằng chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, và khiến chúng ta có thể gọi Chúa là Cha.

Thánh Linh của lẽ thật hay chân lý ( Giăng 14:17), nhiệm vụ là dẫn chúng ta vào lẽ thật, khiến chúng ta áp dụng lời Chúa vào hành vi và chân thật.

Thánh Linh của cầu nguyện, nhờ Ngài mà chúng ta mới cầu xin Cha được, và lời cầu xin của chúng ta mới được Chúa nghe.

Thánh Linh của phán xét và đốt cháy (Ê-sai 11:2), để dò xét trong tâm hồn và cáo giác tội ác.

Thánh Linh của thánh khiết (Rô-m 1:4), biểu thị và làm cho sự hiện diện thánh của Cha có mặt trong tâm hồn ta.

Thánh Linh của quyền năng (Ê-sai 11:2), nhờ đó mà chúng ta mới mạnh dạn làm chứng và phục vụ hiệu quả công việc của Cha trên trời.

Thánh Linh của vinh quang (1 Phi-e-rơ 4:14), đảm bảo chúng ta được thừa kế vinh quang bằng cách chuẩn bị và cho nếm biết vinh quang sẽ đến.

Xét về bản chất của Thánh Linh qua các danh hiệu, chúng ta là con dân Chúa chỉ cần một điều để có thể sống như một đứa con của Chúa, đó là được tràn đầy Thánh Linh.

Bài học mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta hôm nay là:  Cha mong chờ ban Thánh Linh cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin như con trẻ xin cha, đó là: Nếu các ngươi biết cho con những điều tốt, thì Cha các ngươi ở trên trời còn muốn ban Thánh Linh cho những kẻ cầu xin biết bao.

Chúng ta có lời Chúa hứa: “Ta sẽ đổ thần linh ta dư dật” và mệnh lệnh Chúa truyền: “Hãy tràn đầy Thánh Linh” Như thế chúng ta biết mức độ Thánh Linh Chúa sẽ ban xuống và Chúa sẽ nhậm lời cầu xin. Thật ra, là con cái Chúa chúng ta đã nhận được Thánh Linh. Nhưng chúng ta vẫn cần xin những ân tứ đặc biệt và cách thức sử dụng các ân tứ đó. Không những thế thôi, chúng ta còn xin chính Thánh Linh hoàn toàn chiếm hữu và hướng dẫn chỉ đạo từng chi tiết một. Y như một cành nho, mặc dù tràn đầy nhựa sống của cây nho, vẫn kêu cầu cho dòng nhựa sống đó tiếp tục tuôn chảy, để có thể đâm bông kết trái toàn thiện, người tin Chúa cũng vậy, mặc dù hân hoan vì có Thánh Linh, nhưng vẫn khao khát và kêu xin thêm nữa. Điều mà vị đại giáo sư muốn dạy chúng ta, là chúng ta phải được tràn đầy Thánh Linh.

Khi chúng ta cầu nguyện cho được tràn đầy Thánh Linh, xin đừng tìm câu trả lời qua cảm xúc. Vì tất cả những ân phúc tâm linh phải được nhận lãnh bằng đức tin. Ta phải tin rằng Chúa Cha ban Thánh Linh cho đứa con cầu xin Ngài. Khi tôi cầu nguyện, tôi phải thưa trong đức tin rằng: Tôi đã nhận được điều tôi xin, việc tràn đầy Thánh Linh thể hiện trong tôi. Chúng ta hãy đứng vững trong niềm tin đó. Căn cứ vào lời quyền năng của Chúa chúng ta biết mình đã nhận được điều cầu xin. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những gì được nghe, được nhận cho riêng mình. Chúng ta tiếp tục tin và cầu nguyện để ân phúc đã ban cho chúng ta, mà chúng ta nhận bằng lòng tin, cứ công phá và làm tràn ngập con người chúng ta. Với niềm tin, sự cảm tạ và thành tâm cầu nguyện tâm hồn chúng ta mở ra cho Thánh Linh chiếm hữu vẹn toàn. Cầu nguyện như thế không phải chỉ là xin và hy vọng, nhưng nắm bắt lấy và hưởng được ân phúc toàn vẹn.

Trong mỗi lần cầu nguyện chúng ta nên nhớ bài học mà Chúa Cứu Thế dạy chúng ta hôm nay, đó là: Nếu có điều gì chúng ta nắm chắc trên trần gian này, thì điều đó là Chúa Cha muốn ban sự tràn đầy Thánh Linh cho mỗi chúng ta, và Ngài ưa thích ban Thần Linh của Ngài cho chúng ta.

Một khi chúng ta học biết rằng phải tin như thế, thì mỗi ngày chúng ta xin được điều quý giá tự thiên thượng. Chúng ta có tự do và quyền cầu nguyện cho Thánh Linh tuôn đổ xuống Hội Thánh của Chúa, trên mỗi người, trên cá nhân hay trên mọi công tác đặc biệt. Ai từng cầu nguyện như thế cho cá nhân mình, thì cũng biết cầu xin cho người khác. Cha ban Thánh Linh cho những ai cầu xin Ngài kể cả khi người ấy cầu thay cho người khác.

Lạy Cha Thánh!

Ngài đã sai Con Ngài xuống thế gian để giãi bày Cha cho chúng con kể cả tình yêu của Cha và những gì với tình yêu ấy ban cho chúng con. Chúng con được học biết rằng món quà cao quý nhất mà Cha muốn ban cho để trả lời cầu nguyện là Thánh Linh.

Lạy Cha Thánh! Con xin đến với Cha với lời cầu xin được tràn đầy Thánh Linh. Vì ân phúc Thánh Linh đem đến là điều con ao ước, không thể mô tả được. 

Ngài đã tuôn đổ tình thương của Cha trong tâm hồn chúng con với chính hiện diện của Ngài. Con cầu mong điều ấy.

Ngài hà hơi đem đến tâm trí và sự sống của Chúa Giê-xu trong linh hồn con, để con có thể sống như Chúa Giê-xu, sống trong và vì tình yêu Chúa Cha. Con cầu mong điều ấy.

Ngài ban quyền năng từ thiên thượng cho mỗi bước con đi và công việc con làm. Con cầu mong điều ấy.

Lạy Cha Thánh! Hôm nay con cầu xin Cha cho con được tràn đầy Thánh Linh.

Lạy Cha Thánh! Con tin rằng Cha nghe lời con cầu xin và con nhận được điều Cha ban bằng đức tin vào lời Cha đã hứa.

Con cầu nguyện cho độc giả đang đọc những lời này, nhân danh Chúa Giê-xu A-men.

Phương Pháp Cầu Nguyện
Nguyễn Sinh Biên Soạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN