Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 32: Khi Chúa Đụng Tới

Bài 32: Khi Chúa Đụng Tới

Bài 32: Khi Chúa Đụng Tới

Đọc Giê-rê-mi 23:23-29

23Đức Giê-hô-va phán: “Có phải Ta là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?”

24Đức Giê-hô-va lại phán: “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?” Đức Giê-hô-va phán tiếp: “Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao?

25Ta đã nghe điều mà các kẻ tiên tri nầy nói. Chúng đã nhân danh Ta nói tiên tri giả dối rằng: ‘Tôi thấy chiêm bao! Tôi thấy chiêm bao!’

26Các kẻ tiên tri nầy còn tiếp tục lấy lòng dối trá mà nói tiên tri giả dối trong bao lâu? Cứ thốt ra những lời lừa mị từ lòng dạ chúng cho đến bao giờ?

27Bằng cách kể cho nhau nghe các chiêm bao, chúng âm mưu làm cho dân Ta quên danh Ta như tổ phụ chúng đã vì Ba-anh mà quên danh Ta vậy.

28Nhà tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật lại chiêm bao ấy đi! Ai đã nhận lãnh lời Ta, hãy trung tín truyền lại lời Ta! Rơm rạ có thể xen vào lúa mì sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy.

29“Lời Ta chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va lại phán: “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?”  Câu 24a.

Suy niệm:  “Tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi phải dâng cuộc đời tôi cho Chúa Giê-xu…”.  Đó là tuyên bố của một người tù sau khi nghe lời chứng của một người nghiền ma tuý, đã tin Chúa và được thay đổi.

Người tù này đã bị kết tội và bị tù 30 năm. Những cáo trạng của anh ta đã xếp anh ta vào hàng lĩnh tụ trong trại tù này.

Trong cuộc gặp gỡ và chuyện trò hôm ấy với người tù đặc biệt này, người bạn làm chứng cho anh ta dâng lời cảm tạ Chúa vì thật sự Chúa đã đụng đến tâm hồn con người với một quá khứ đầy rối loạn mà xã hội không có phương cách nào thay đổi. Chúa đã thuyết phục con người sắt đá này để hôm ấy anh ta xưng nhận Chúa Giê-xu làm chủ tâm hồn và cuộc đời kinh khủng này.

Có lẽ bạn cũng muốn trải nghiệm tương tự như thế cho một trong những con người thân gần trong gia đình, là người vẫn được coi là bất trị chăng? Tôi xin báo cho bạn một tin mừng: Chúa cũng đang trông mong thay đổi con người đó, dù lai ai đối với bạn ngay giây phút này.

Ê-xê-chi-ên 33:11 ghi rằng: Chúa Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống.”

Tâm tình của Chúa vẫn như thế đối với bất cứ người nào trong đời này, và sẵn sàng đụng tới cuộc đời những người ấy.

Vì vậy, bạn đừng ngã lòng vì đã dùng đủ cách thay đổi con người mà bạn trông mong cũng như đã cầu nguyện lâu nay. Chúa không xa cách con người ấy lắm đâu, hãy kiên tâm dâng người ấy lên cho Chúa với lòng thương yêu chân thành, vì Thi-thiên 139:7-10 nhà thơ đã nói rằng:

“Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?

Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó.

Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.

Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con. Tay phải Chúa sẽ nắm giữ con.”

Không ai có thể trốn tránh Chúa được.

Ê-sai 59: 1 còn ghi: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu…”

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin xưng nhận rằng con và gia đình con thuộc về Ngài mãi mãi… Xin đụng đến người mà chúng con tha thiết cầu xin xưa nay…

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN