Bài 329 – Kinh thánh và động đất

Đọc Khải Huyền 16: 17-19

17Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí thì có một tiếng lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng: “Xong rồi!”

18Liền có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn; động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy.

19Thành phố vĩ đại bị chia làm ba; còn các thành phố của các dân tộc đều đổ xuống. Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn vĩ đại, để cho nó uống chén rượu thịnh nộ lôi đình của Ngài.

Câu căn bản: Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí thì có một tiếng lớn từ ngai trong đền thờ nói rằng “Xong rồi” Liền có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn; động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy.  (Câu 17-18).

Suy niệm: Các trận động đất có nhiều ý nghĩa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói đến động đất 19 lần.  Động đất luôn được coi như dụng cụ đo thời gian hay ghi dấu một sự việc có ý nghĩa nào đó mà Chúa cho xảy ra.

Tác giả sách Các Vua kể chuyện Tiên tri Ê-li gặp gỡ Chúa khi ông chạy trốn khỏi hoàng hậu Giê-sa-bên và ẩn trong hang núi. Lúc ấy một ngọn gió mạnh thổi qua, sau đó là một trận động đất và một đám lửa, và cuối cùng là một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. 1 Các Vua 19:11, 12.

Trong Xa-cha-ri chương 14 cũng nói đến những ngày sau cùng khi con người chạy trốn vào ẩn trong núi vì sợ cơn đoán phạt của Chúa, tác giả có ghi ra trận động đất xảy ra như trong đời vua Ô–xia.

Các tác giả Tân Ước ghi lại động đất xảy ra khi Chúa Giê-xu bị hành hình trên thập giá và khi Chúa sống lại.

Khi sứ đồ Giăng nói về cơn thịnh nộ của Chúa đổ ra, có kể đến những trận động đất xảy ra. Như mấy câu căn bản chúng ta đọc trên đây.

Câu hỏi là:  Những trận động đất có những ý nghĩa nào ?

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21. Mỗi một tháng trôi qua, mỗi một năm chấm dứt, chúng ta tiến dần vào tương lai. Ý nghĩa của những trận động đất nhiều khi không rõ, nhưng chúng ta biết Chúa chúng ta không thay đổi dù có gì xẩy ra, và tương lai chúng ta trong tay Chúa. Chúng ta hãy vững lòng bền chí tin và theo Chúa cho đến cuối cùng để hưởng hạnh phúc vĩnh hằng mà Chúa đã hứa cho người tin Ngài.

Nguyễn Sinh