Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 35: Cùng Một Cương Vị

Bài 35: Cùng Một Cương Vị

Bài 35: Cùng Một Cương Vị

Đọc 2 Phi-e-rơ 1:1-14

1Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Jêsus Christ, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi.

2Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta!

3Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài.

4Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng.

5Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức,

6thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính,

7thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương.

8Vì nếu anh em có những điều nầy và có dư dật, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

9Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ.

10Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình; làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã;

11và nhờ đó, con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ được rộng mở cho anh em.

12Vì vậy, tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều nầy, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận.

13Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm nầy thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em,

14vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm nầy, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ cho tôi.

Câu căn bản: Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời  chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi.  Câu 1.

Suy niệm: Nếu ai có thể đảm nhận một chỗ đứng cao trọng trong đức tin Cơ-đốc, thì người ấy phải là sứ đồ Phi-e-rơ! Ông là người được Chúa Giê-xu lựa chọn. Người đầu tiên đứng lên giảng cho đám đông vào Lễ Ngũ Tuần thứ nhất. Người chịu trách nhiệm Hội Thánh đầu tiên trên đất. Tuy nhiên, dù làm được những gì, trước mặt Chúa ông chỉ là một tôi tớ và một sứ đồ. Nghĩa là một người phục vụ và được sai đi phục vụ.

Nhưng Phi-e-rơ còn một đặc điểm đáng chú ý nữa là ông viết cho độc giả – kể cả chúng ta ngày nay – là những người “nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi”. Nghĩa là cùng được vinh dự như các sứ đồ và chính Phi-e-rơ.

Bạn hãy dừng lại, suy nghĩ một chút. Chúng ta là ai mà được hưởng cùng một vinh dự như sứ đồ Phi-e-rơ?  Chúng ta “nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Tất cả chúng ta, những người đã tin Chúa, dù ở Lào Cai, Yên Bái hay ở Cà Mau, Phú Quốc đều từ Chúa Giê-xu mà có như ngày nay và đều nhờ ân huệ của Ngài, và hưởng cùng vinh dự như sứ đồ Phi-e-rơ.

Đó là một sự thật khó tin, nhưng là sự thật. Chúng ta có cùng vinh dự như Phi-e-rơ nghĩa là có hoàn cảnh để phục vụ và được sai đi phục vụ Chúa và nhân loại.

Xin đừng tưởng rằng mình không thể làm gì để phục vụ Chúa. Chúa đang sẵn sàng huấn luyện bạn. Chúa phán dạy và hướng dẫn bạn, ban Thánh Linh cho bạn để mời gọi nhiều người đến với Chúa, tin nhận Chúa và trở nên con cái Chúa như bạn.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, con mc nợ Cha nhiều lm. Con xin dâng thì giờ, khả năng và những gì con có để phục vụ Ngài. Xin giúp con thực hiện được mục đích mà Ngài đã tạo nên con. Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN