Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 3/2/2022: ĐỪNG ĐÁNH MẤT PHƯỚC HẠNH

Ngày 3/2/2022: ĐỪNG ĐÁNH MẤT PHƯỚC HẠNH

Ngày 3/2/2022: ĐỪNG ĐÁNH MẤT PHƯỚC HẠNH

Thi Thiên 1:4-6

4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu;
Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,
Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

“Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên mô tả số phận của kẻ ác như thế nào? Họ sẽ phải đối diện với điều gì trong ngày phán xét? Chúng ta được nhắc nhở gì khi Lời Chúa cảnh cáo kẻ ác và nhắc đến ngày phán xét?

Thi Thiên thứ nhất đưa ra hai hình ảnh đối lập nhau, một là hình ảnh của những người được Chúa ban phước (câu 1-3), hai là hình ảnh của những kẻ ác hay là những người không được Chúa ban phước (câu 4-6). Kinh Thánh khẳng định kẻ ác sẽ không nhận được phước hạnh nào từ Chúa, cuộc đời họ hoàn toàn không giá trị và sẽ phải bay mất như rơm rác trước gió. Đối diện với luật công bình và thánh khiết của Chúa thì kẻ ác sẽ “chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét” vì họ thiếu tiêu chuẩn, và họ cũng sẽ không được đứng chung với những người công bình là những người được đứng trước mặt Chúa để nhận phần thưởng. Và dĩ nhiên kẻ ác cũng sẽ không được vào nơi ở của người công bình. Trong câu kết của Thi Thiên thứ nhất, trước giả cảnh báo rằng Chúa biết rõ đường lối, cách sống của từng người nên Ngài thưởng phạt công minh, không một ai có thể biện luận điều gì khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh “chiên và dê” trong Ma-thi-ơ 25:31-46 để minh họa cho việc kẻ ác và người công bình đều phải đối diện với sự phán xét nhưng kẻ ác sẽ bị hình phạt đời đời, còn người công bình sẽ nhận được sự sống đời đời.

Không ai trong chúng ta muốn mình bị đánh mất phước hạnh, không ai trong chúng ta muốn mình là “kẻ ác” trước mặt Đức Chúa Trời để rồi phải chuốc lấy sự đau khổ đời đời trong ngày phán xét. Chúng ta cần nhìn lại đời sống mình trong những năm tháng qua, dưới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời chúng ta đang là “kẻ ác” hay là “người công bình”? Hãy nhớ rằng Chúa biết rất rõ bản chất thật của chúng ta“Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta trong Ma-thi-ơ 4:17b: “Các ngươi hãy ăn năn, vì Nước Thiên đàng đã đến gần.”

Bước vào năm mới, nhìn lại những khủng hoảng về dịch bệnh, thiên tai và kinh tế trong những tháng năm qua, chúng ta cần tỉnh thức và giúp người khác tỉnh thức về ngày cuối cùng, vì “kẻ ác” và “người công bình” đều phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cách sống phản ánh niềm tin của chúng ta. Mỗi người sẽ nhận được sự sống đời đời hay sẽ bị hình phạt đời đời tùy thuộc vào cách chúng ta đang sống và thái độ kính sợ Chúa của chúng ta trong hiện tại. Xin Chúa cho chúng ta suy niệm Thi Thiên thứ nhất trong những ngày đầu năm Âm lịch để cẩn trọng hơn trong nếp sống hằng ngày.

Qua Thi Thiên thứ nhất, điều gì nhắc nhở bạn nhiều nhất trong năm mới?

Lạy Chúa, bước vào năm mới âm lịch, xin giúp con cứ tiếp tục bước đi với Chúa bằng đức tin không dời đổi để con luôn được Chúa ban phước trong đời này và trong tương lai con sẽ nhận được phần thưởng đời đời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 9

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN