Bài thứ 350 Phi-e-rơ

Đọc Mác 14:53-72

Câu căn bản: Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với mình:  “Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần.” Ông bật khóc nức nở.  Câu 72.

Suy niệm: Phần Kinh Thánh đọc hôm nay nêu lên mấy câu hỏi: Phi-e-rơ không chạy trốn như các môn đồ khác mà vào gần chỗ xử Chúa với mục đích nào? Tâm sự của Phi-e-rơ và Giăng lúc đó ra sao? Tại sao không ai tố cáo hay làm khó Giăng?  Bạn thử trả lời các câu hỏi này trước khi đọc bài suy niệm hôm nay.

Phi-e-rơ ở ngoài sân nơi họ xử Chúa, ngồi chung với bọn thuộc hạ của các thầy tế lễ và các quan chức chính quyền. Câu 66 nói rằng Phi-e-rơ ở dưới sân, nghĩa là không hay biết gì về phiên xử. Phi-e-rơ là người miệng lưỡi lắm, nhưng hôm ấy một phen lúng túng vì bị nhận diện ba lần tất cả. Thời hiện tại mà kẻ tình nghi bị nhận diện như thế là trong khoảnh khắc sẽ có người đến dẫn đi “làm việc” ngay. Nhưng kẻ nhận diện chỉ là bọn tôi tớ các quan quyền nên không đáng ngại. Dù vậy, Phi-e-rơ phải chối đến ba lần, sau đó bỏ nơi đó ra cổng đi về luôn.

Cuộc thách thức không cần phải dùng gươm đối phó. Thật ra Phi-e-rơ đã dùng gươm rồi mà thất bại. Cuộc thách thức cũng không phải cứ ứng đối giỏi hay nói dối giỏi là trót lọt hết. Vấn đề lúc đó không phải là đối phó với những người thách thức Phi-e-rơ mà là đối với Chúa và những lời thề nguyện hùng hồn trước đó ít lâu. Vì những người thách thức Phi-e-rơ không đáng kể, bằng cớ là sau khi Phi-e-rơ chối và thề thốt họ không có phản ứng nào thêm.

Phi-e-rơ tưởng thế là xong, nhưng bỗng nhiên con gà ở đâu đó cất tiếng gáy lần thứ hai. Lần thứ nhất nó gáy Phi-e-rơ đang  đối chất với đứa tớ gái nên không để ý. Lần này tiếng gà gáy nhắc ông nhớ lời Chúa nói trước đó về việc ông chối Chúa trước khi gà gáy lần thứ hai. Ông bừng tỉnh và khóc lóc thảm thiết.

Bạn có lâm vào tình thế như Phi-e-rơ bao giờ chưa? Không phải đóng  phim hay đóng kịch đâu, sống như Phi-e-rơ cơ. Nghĩa là tuyên bố hùng hổ, nhưng ngủ vùi trong lúc tai biến xảy ra. Thề sống chết với Chúa, nhưng khi mấy tên đầy tớ mới hỏi thăm đã chối biến hết. Chưa ai tra tấn gì đâu.

Phi-e-rơ tiêu biểu cho tôi và bạn khi ta cậy sức riêng của mình, tính hào hùng vốn có, hay bất cứ khả năng nào trong ta để đòi bênh vực Chúa. Thất bại cầm chắc, vì Chúa không cần ta bảo vệ hay bênh vực Chúa, và ta không có khả năng như mình hứa hẹn đâu.

Hãy đến với Chúa, bỏ gươm xuống, bỏ luôn cả thái độ hào hùng hay anh hùng tính của xác thịt, bằng lòng để Chúa làm chủ tình thế.

Nguyễn Sinh