Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 38: Điều Kiện Tiên Quyết

Bài 38: Điều Kiện Tiên Quyết

Bài 38: Điều Kiện Tiên Quyết

Giăng 15:7 Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

Trong tất cả những trao đổi giữa Chúa và chúng ta thì lời hứa và những điều kiện để hưởng được lời hứa không thể tách rời ra được. Nghĩa là khi chúng ta hội đủ những điều kiện thì Chúa thể hiện lời hứa. Chúa đối xử với chúng ta tuỳ thuộc vào cách chúng ta là ai đối với Ngài. 

Thư Gia-cơ 4:8 dạy: Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. 

Trong việc cầu nguyện chúng ta có vô số lời hứa, như “Hãy cầu xin mọi điều mình muốn”, với một điều kiện đơn giản và tự nhiên, đó là: “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta”. Trong bản Kinh Thánh truyền thống thì dùng chữ ví bằng thay vì chữ nếu. Lý do chúng ta phải ở trong Chúa Giê-xu là vì Chúa Cha luôn luôn nghe lời cầu xin của Chúa Giê-xu hay qua Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu, vì thế nếu ta ở trong Chúa Giê-xu thì ta tiếp cận được với Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện chắc chắc được nghe.  Theo lời dạy trên đây, nếu ta hoàn toàn ở trong Chúa Giê-xu thì ta có quyền cầu xin bất cứ điều gì, Chúa sẽ thể hiện cho ta.

Khi so với thực tế, ta sẽ thấy dường như khó hiện thực, vì nhiều người kinh nghiệm rằng cầu nguyện rất lâu mà không thấy Chúa trả lời. Lý do chỉ có thể là vì ta chưa hội đủ điều kiện, hay là Chúa không giữ lời hứa. 

Người tin Chúa thường không muốn chấp nhận cả hai điều ấy vì vậy tìm cách để trốn tránh vấn đề. Họ thêm một điều kiện mà Chúa Giê-xu không nói đến, đó là vấn đề cầu nguyện không đúng ý muốn của Chúa Cha, và như thế là không ai có lỗi cả. 

Nhưng thật sự thì khi lời cầu nguyện không được đáp ứng thì người cầu nguyện phải can đảm nhận rằng mình chưa thật sự ở trong Chúa Giê-xu, và đó là điều kiện chưa đủ để Chúa Cha nghe và đáp ứng. 

Lúc ấy có lẽ Thánh Linh sẽ giúp ta tìm ra sự thật để trở về ở trong Chúa Giê-xu toàn vẹn và nhận phước hạnh Chúa ban.

“Nếu các ngươi cứ ở trong Ta” Khi một người tin Chúa tăng trưởng trong ân sủng và trong tri thức về Chúa Giê-xu, người ấy sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng lời của Chúa cũng thêm mới mẻ và thâm sâu ý nghĩa hơn. Người ấy có thể nhìn lại và thấy rằng có ngày tự nhiên một câu Kinh Thánh nào đó như mở ra cho người ấy hiểu, và vui mừng thấy được như vậy. Có thể sau một số kinh nghiệm, người ấy bỗng hiểu câu Kinh Thánh nào đó mà trước kia không bao giờ thấy. Khi người ấy trưởng thành dần trong đời tin Chúa, có những lời dạy như huyền nhiệm, bỗng được Thánh Linh giải bầy rõ ràng để đi sâu vào ý nghĩa thiêng liêng.

“Cứ ở trong Chúa” là một bí quyết luôn mở ra nhiều ý nghĩa mới cho đến khi nào cuộc sống tâm linh tràn ngập sức sống. Người trẻ tuổi trong Chúa sẽ được ở trong Chúa Giê-xu đến mức độ cao hơn, rực rỡ hơn, đến nỗi lời cầu xin của người ấy được Chúa Cha nghe và chấp nhận.

Cuộc sống ở trong Chúa Giê-xu bắt đầu bằng cấp độ đức tin. Người tin Chúa thấy rằng với con người yếu đuối thì ở trong Chúa là điều phải lắm. Người ấy chỉ cần tin rằng dù mình bất toàn đến đâu, nhưng ở trong Chúa phải là một bổn phận và đó là phước hạnh trong tầm tay. Người ấy bận rộn với tình thương và năng quyền, cũng như đức thành tín của Chúa, và điều người ấy cần là phải tin.

Ít lâu sau, người ấy thấy rằng có điều khác cũng cần nữa. Đức tin phải đi đôi với vâng phục. Vâng phục không phải là được thêm vào, nhưng là kết quả của đức tin. Nghĩa là vâng phục là bằng cớ của đức tin. Vâng phục là đức tin thực hành ý Chúa. Cho đến lúc ấy người tin Chúa thấy mình hân hạnh được vui hưởng ưu quyền và phước hạnh của việc ở trong Chúa Giê-xu.

Câu Kinh Thánh này dạy: Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các người…Nghĩa là ở trong Chúa và tuân hành lời Chúa dạy, tức là vâng phục. Như vậy trong bước đầu tiên, nỗ lực chính của người tin Chúa là đìều người ấy ao ước hay muốn cầu xin hợp với ý Chúa, vì tâm hồn và đời sống người ấy hoàn toàn được Chúa quản trị.

Nhưng xét cho cùng dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó. Ý chí và tâm hồn thì ở bên Chúa Giê-xu rồi, nghĩa là yêu Chúa và tuân phục Ngài. Nhưng tại sao bản chất tự nhiên vẫn còn mạnh lắm, tình cảm và xúc động của nội tâm vẫn chưa đạt mức. Nhiều khi ý chí không chấp nhận hay cho phép, nhưng sự việc vẫn xảy ra. Như vậy chắc trong việc ở trong Chúa và Chúa ở trong ta có một kinh nghiệm nào đó chưa xảy ra.

Ta nên nhớ rằng đức tin và vâng phục chỉ là con đường đem đến phước hạnh. Trước khi dạy bài học về cây nho và cành nho, Chúa Giê-xu đã nói rõ đức tin và sự vâng phục đưa ta đến đâu. Chúa nhắc đi nhắc lại ba lần rằng: 

Nếu các người yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 

Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta. 

Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. 

(Giăng 14:15,21,23).

Nếu tuân hành đúng như vậy sẽ đưa đến phước hạnh ba chiều:

Thánh Linh được ban cho từ Cha, Chúa Con sẽ mạc khải Ngài cho, và Chúa Cha và Chúa Con sẽ ngự vào đời sống người ấy.

Như thế đức tin tăng trưởng đến vâng phục, rồi vâng phục và kính yêu của con người chúng ta tiếp cận với Chúa Giê-xu, nghĩa là tâm hồn chúng ta mở ra để đón nhận Chúa Giê-xu và Chúa Cha. Giăng 14:20 ghi rằng: Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng, cũng như Chúa Cứu Thế ở trong Cha, và Cha ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng ở trong Chúa Cứu Thế, và Chúa Cứu Thế ở trong chúng ta, không những chỉ về phương diện ý chí và thương yêu, nhưng là toàn bộ cuộc sống và bản chất của co người chúng ta nữa.

Sau khi giải thích rõ các mối quan hệ như vừa kể, Chúa kết luận: “Hãy ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi, như Ta ở trong Cha Ta vậy. Như thế đời sống các ngươi là của ta và đời sống ta là của các ngươi.”

Những ai ở trong Chúa như vậy, thì lời hứa sẽ đến như điều được hưởng: Hãy xin mọi điều mình muốn. Lúc ấy Chúa Cứu Thế sở hữu những người tin Ngài vì Chúa sống trong tình thương, trong ý chí và trong cuộc đời của họ. 

Quý độc giả thân mến, xin hãy tự xưng nhận rằng vì chúng ta chưa ở trong Chúa như đáng phải có, rằng Hội Thánh bất lực trước sự bất trung, thế gian hóa và vô đạo, trong khi Chúa có thể khiến cho Hội Thánh mạnh hơn kẻ chiến thắng. Chúng ta hãy hết lòng tin lời Chúa hứa và xưng tội cùng Chúa.

Chúng ta cũng không nên ngã lòng, vì việc duy trì mối quan hệ giữa cành nho và cây nho là tăng trưởng của cả cuộc đời. Việc cứ ở trong Chúa là việc chúng ta làm được, vì Chúa sống để ban cho chúng ta địa vị đó.

Nếu đã ở trong Chúa, thì càng tăng trưởng cho đến hoàn toàn ở trong Ngài. Tuân phục ý chỉ của Chúa ban hành và nhận lấy lời hứa. Hãy luôn nhớ rằng:

Nếu các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được những điều đó.

Phương Pháp Cầu Nguyện
Nguyễn Sinh Biên Soạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN