Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 03/09: TÔI KHÔNG NHƯ VẬY!

TNHN 03/09: TÔI KHÔNG NHƯ VẬY!

TÔI KHÔNG NHƯ VẬY! 

Ngoài ra, về phần tôi, tôi không muốn phạm tội với CHÚA
mà ngưng cầu nguyện cho anh chị em,
và tôi sẽ tiếp tục chỉ bảo cho anh chị em đường ngay nẻo chính. 

1 Sa-mu-ên 12:23

Có những lúc thật dễ bị cám dỗ để buông bỏ con dân Chúa! Họ thật bất toàn và có thể rất tội lỗi, nhưng họ lại là dân của Ngài. Sa-mu-ên đã triệt để cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về những nguy hiểm trong việc tôn lên một vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, họ lại cứ muốn giống các quốc gia xung quanh, nài nỉ rằng họ sẵn sàng trả mọi giá. Hầu như ngay khi dân chúng đạt được ý nguyện của mình, họ nhận ra lỗi lầm của mình ngay. Nhưng đã quá muộn. Sa-mu-ên phải làm gì đây? Họ đã phớt lờ lời cảnh báo của ông. Giờ đây họ lại muốn ông tiếp tục dẫn dắt họ. Có vẻ rất hợp lý nếu Sa-mu-ên cứ bỏ mặc họ và để họ chịu đau khổ vì hậu quả của những việc họ đã làm.

Sa-mu-ên biết, như Chúa Giê-su đã biết, rằng Chúa sai các tôi tớ của Ngài đến với những người bệnh tật, chứ không phải người khỏe mạnh (Ma-thi-ơ 9:12). Sa-mu-ên không coi phản ứng của đồng bào là sự từ chối chính ông, nhưng là một dấu hiệu cho thấy cách họ bước đi với Chúa ra sao. Sa-mu-ên đang phụng sự Chúa, không phải hầu việc dân Y-sơ-ra-ên. Khi Chúa bảo ông chăn dắt họ, ông không thể làm gì khác, mặc dù họ cưỡng lại sứ điệp của ông.

Có nhiều lúc con người không đáp lại như đáng lẽ phải làm đối với sứ điệp mà Chúa phán qua bạn. Đừng ngã lòng; đó là phản ánh mối tương giao của họ với Chúa. Bạn là đầy tớ của Chúa; nếu Chúa Giê-su đã dành thời gian của Ngài với người nghèo khó về mặt tâm linh, thì bạn có thể trông mong Ngài cũng yêu cầu bạn làm y như thế. Đừng thiếu kiên nhẫn đối với dân Chúa. Hãy luôn nhớ rằng Chúa yêu thương họ cũng nhiều như Ngài yêu thương bạn vậy. 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN