Bài 67: Cảm Tạ Trong Mọi Hoàn Cảnh

Bài 67: Cảm Tạ Trong Mọi Hoàn Cảnh

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-22

12Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em.
13Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau.
14Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người.
15Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người.
16Hãy vui mừng mãi mãi,
17cầu nguyện không thôi;
18hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.
19Chớ dập tắt Thánh Linh;
20chớ khinh dể các lời tiên tri.
21Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy;
22mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.

Câu căn bản: Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.  (Câu 18).

Suy niệm:  Bé Lan của gia đình anh chị kia bị dị ứng đối với hạt đậu phộng (lạc). Dị ứng quá mạnh nên dù chỉ ăn phải một mảnh đậu phụng rất nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng của bé.

Cha mẹ bé phải rất cẩn thận về thức ăn cho bé nên xem xét rất kỹ những nhãn in trên các hộp hai chai lọ đựng thức ăn. Đi đâu cũng phải đem theo một ống thuốc chích dị ứng sẵn sàng cho bé. Khi đi ăn ở nhà hàng mẹ cháu phải hỏi kỹ về cách thức họ nấu nướng để tránh đậu phụng cho bé.

Dù cẩn thận như thế nhưng lúc nào cha mẹ cháu cũng vẫn còn lo. Họ nghĩ, trường hợp của họ làm sao có thể cảm tạ Chúa luôn được. Nhưng câu Kinh Thánh kể trên đã dạy, họ phải tuân hành. Chúa dạy chúng ta phải tạ ơn Chúa ngay cả khi tương lai không chắc chắn, khi chuyện đau lòng xảy ra, hay khi gặp khó khăn.

Ngày xưa ông Đa-ni-ên gặp nguy nan đe dọa tính mệnh, nhưng ông vẫn cầu nguyện và cảm tạ  (Đa-ni-ên 6:10).

Ông Giô-na nằm trong bụng cá dưới biển sâu mà vẫn lên tiếng cầu nguyện cảm tạ Chúa. (Giô-na 2:10).

Sứ đồ Phao–lô còn dạy: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”  (Rô-ma 8:28).

Chính vì vậy mà chúng ta nên cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta một mình.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở bên con, Ngài cho phép những thuận cảnh và cả những nghịch cảnh xảy đến để ích lợi cho con. Có thể hôm nay con chưa hiểu rõ mục đích của Ngài, nhưng rồi một ngày con sẽ hiểu rằng con đang được sống trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Xin Chúa dạy chúng ta phải tạ ơn Chúa ngay cả khi thuận cảnh hay nghịch cảnh, nguyện trọn đời con sẽ ngợi khen Ngài không thôi. A-men

Nguyễn Sinh