Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 75: Cuộc Chiến Nội Tâm

Bài 75: Cuộc Chiến Nội Tâm

Bài 75: Cuộc Chiến Nội Tâm

Đọc Rô-ma 7:14-25

14Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét.
16Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp.
17Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi.
18Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm.
19Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn.
20Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó.
21Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi.
22Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời;
23nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.
24Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?
25Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi.

Câu căn bản: Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. (Câu 20).

Suy niệm: Đây là tâm sự của sứ đồ Phao-lô, người đã viết phần lớn Kinh Tân Ước.

Ông thú nhận: Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 

Rồi ông xác nhận: Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng tội lỗi ở trong tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm.

Chúng ta, những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế và làm môn đồ của Ngài mới đây hay lâu năm rồi, đều có kinh nghiệm và tâm sự như vị sứ đồ này. Đây là cuộc chiến nội tâm của tín đồ của Chúa Giê-xu.

Sứ đồ Phao-lô đã đến ngõ cụt của cuộc đời và ông kêu lên: Khốn nạn cho tôi ! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chất này? Câu 24.

Và ông đã cúi đầu trước vinh quang của Chúa mà xác nhận rằng:

Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta ! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật của tội.

Sứ đồ Phao-lô đã tự giải đáp cho câu hỏi mà ông đặt ra, đó là cuộc chiến nội tâm giữa tâm trí đã được tái tạo với bản chất tội ác và nguyên tắc của nó.

Người tin Chúa cần nhìn lên cuộc đắc thắng của Chúa Giê-xu. Không những chúng ta hợp một với Chúa trong sự chết và sự phục sinh do đức tin, mà còn cùng Chúa sống trong cõi vĩnh hằng với thân xác mới và hoàn toàn thoát khỏi sự quấy phá của tội lỗi. Đó là đức tin và hi vọng của mỗi chúng ta.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN