Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 81 –  Cứu Rỗi

Đọc Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:1-9

1Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ Pông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si-a và Bi-thi-ni, là những người được chọn lựa

2theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, và được thánh hóa bởi Thánh Linh, để vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và dự phần trong sự rảy huyết Ngài. Cầu xin ân điển và bình an càng gia tăng trên anh em!

3Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ,

4và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em,

5là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng!

6Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách;

7để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến.

8Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả;

9vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

Câu căn bản: 3Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ.

Suy niệm:

Bài đọc hôm nay hơi dài, nhưng mục đích là để anh chị em hiểu rõ cứu rỗi là gì.

Trong các ngôn ngữ khác Salvation chỉ có nghĩa là Cứu.  Nhưng trong tiếng Việt, các học giả khi phiên dịch Kinh Thánh đã dịch là Cứu Rỗi (1925).

Giăng 4:22

Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.”

Công vụ Các Sứ đồ 4: 12

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Công vụ Các Sứ Đồ 28:28

Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nầy đã sai đến cho người ngoại;  những người đó sẽ nghe theo vậy.”

Rô-ma 10:9-10

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;  vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

2 Cô-rinh-tô 6:2

“Vì Ngài phán rằng:

Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.”

2 Cô-rinh-tô 7:10

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn;  về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.”

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.”

Hê-bơ-rơ 2:2-3

“ Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được? – là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết, rồi có những kẻ chứng nghiệm nó cho chúng ta.”

Hê-bơ-rơ 2:10

Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm.”

Hê-bơ-rơ 5:8-9

Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.”

Hê-bơ-rơ 9:28

Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người;  Ngài  lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Giu-đe 3

Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.”

Khải-huyền 7:10

“…cất tiếng lớn kêu rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.”

Khải-huyền 12:10

Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: “ bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa;  vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.”

Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu đính (2010) cũng giữ nguyên Cứu rỗi trong các phần Kinh Thánh trích dẫn trên đây.

Người Tin Lành tin rằng tin nhận Chúa Giê-xu để được Cứu Rỗi.

Cứu rỗi cũng là một từ thần học trong Việt Ngữ, vì trong các ngôn ngữ khác chỉ có:

Cứu, Cứu chuộc, Cứu độ, nhưng riêng Việt ngữ có từ Cứu Rỗi. Người Tin lành tin rằng Mừng Chúa Giáng sinh không phải chỉ có cây thông, hoa đèn rực rỡ, ca mừng Chúa Giáng sinh hay những món quà tặng cho nhau, nhưng mỗi người phải tin nhận Chúa Giáng sinh để được cứu rỗi.

Cứu rỗi là được giải cứu khỏi cuộc đời tối tăm của tội ác để bước sang cuộc đời ánh sáng của thánh khiết trong niềm tin, thương yêu và hi vọng. Không phải chỉ được giải phóng, nhưng được hưởng an bình, thương yêu và hi vọng. Và nhất là được sự sống vĩnh hằng sau này.

Người Tin Lành không mời gọi đồng bào vào đạo, nhưng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Cứu Rỗi.

Chúa Giê-xu khi vào đời đã dạy nhân loại bí quyết hạnh phúc là Hết lòng Kính Chúa và Yêu người.

Tin Chúa Giê-xu là từ bỏ những mê-tín dị đoan, thờ ma lạy quỷ, những tập tục hủ lậu thiếu văn hóa văn minh, nhờ Chúa thanh tẩy mọi thói hư tật xấu trong tứ đổ tường và được biến đổi thành con người mới hết lòng tôn thờ Chúa là Chân Thần và thương mến mọi người qua tình thương hi sinh đã nhận từ nơi Chúa.

Khi tin Chúa Giê-xu thì con người được tha thứ tội ác, ra khỏi cõi tối tăm tội ác mà bước vào an nghỉ trong cõi hạnh phúc đời đời như lời Phúc Âm đã dạy:  Ai tin Con- tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu thì hưởng sự sống vĩnh hằng, ai không chịu tin Con – Chúa Giê-xu – thì không có sự sống đâu, nhưng cơn phẫn nộ của Thiên Chúa vẫn ở trên người đó. (Phúc Âm Giăng 3:36). Tin Chúa Giê-xu thì được cứu rỗi, nghĩa là không những được tha tội, cứu vớt khỏi biển trầm luân tội ác, nhưng còn được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng của Chúa nữa, đó là sự cứu rỗi mà niềm tin trong Chúa mang lại.

Chính vì tin Chúa để được cứu rỗi mà người tin Chúa hăng hái mời gọi đồng bào tin nhận Chúa.

Ngay trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay cũng có hai lần  từ cứu rỗi xuất hiện:

  1. để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng
  2. 9vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN