Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 23/03 – Hạ Xuống Cho Mục Đích Của Ngài

Ngày 23/03 – Hạ Xuống Cho Mục Đích Của Ngài

“Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

Nếu bạn trở nên một sự cần thiết tất yếu đối với đời sống một người khác, thì bạn thật đang đi ra ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Là một đầy tớ, trách nhiệm chủ yếu của bạn là làm một người “bạn của chàng rể” (3:29). Khi bạn thấy một người đang gần đến điểm nắm vững được các đòi hỏi của Cưú Chúa Giê-su Christ, thì bạn biết ảnh hưởng của bạn đã được dùng theo một đường hướng rất đúng. Và khi bạn bắt đầu thấy người đó đang ở giữa sự chống chỏi cách khó khăn và đau khổ, đừng cố gắng ngăn ngừa sự khó khăn đó, nhưng hãy cầu nguyện cho sự khó khăn của người đó cứ tăng trưởng mạnh mẽ, có thể gấp mười lần hơn, cho đến khi không có một quyền lực nào trên đất hay dưới âm phủ có thể rứt người đó khỏi Giê-su Christ. Chúng ta cứ tiếp tục và cứ tiếp tục cố gắng làm sự dự phòng tài tử đối với đời sống một người khác. Thực vậy, chúng ta là những người “tài tử” bước vào nội cuộc, ngăn trở ý chỉ của Đức Chúa Trời bằng cách nói lên, “Người nầy thật không cần phải trải qua những kinh nghiệm khó khăn như vậy.” Thay vì luôn luôn là bạn của Chàng Rể, chúng ta để lòng thương hại của chúng ta xen lấn vào. Có một ngày người đó sẽ nói với chúng ta, “Bạn chính là một kẻ trộm cướp; bạn đã đánh cắp của tôi niềm khao khát bước theo Giê-su, và vì cớ bạn mà tôi đã không thấy được chính Ngài.”

Hãy cẩn thận về sự vui mừng của bạn cùng với một người nào đó qua một việc sai lầm, nhưng hãy luôn luôn mừng rỡ về các sự việc chính đáng. “… bạn của chàng rể … khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (3:29-30). Những lời nầy được nói ra với lòng mừng rỡ, chứ không phải với tinh thần buồn bã – rốt lại họ đều gặp được Chàng Rể! Và Giăng đã nói đây chính là sự vui mừng của ông. Đây là tiêu biểu của sự đứng qua một bên, một sự giải chức hoàn toàn đối với người đầy tớ, sẽ không bao giờ cần được suy nghĩ đến nữa.

Hãy lắng nghe cách chăm chỉ với trọn vẹn con người bạn cho đến khi bạn nghe được tiếng nói của Chàng Rể qua đời sống của một người khác. Và đừng bao giờ suy nghĩ đến những khó khăn, khổ sở, hay bệnh hoạn có thể xảy đến vì cớ việc nầy. Nhưng hãy cứ mừng rỡ trong niềm hăng say thiêng liêng vì tiếng nói của Ngài đã được nhận ra. Có thể bạn cũng thường phải nhìn xem Chúa Giê-su Christ làm tan vỡ một đời sống trước khi Ngài cưú vớt họ (xem Ma-thi-ơ 10:34)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN