Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 89: Nguyên Tắc Thông Công

Bài 89: Nguyên Tắc Thông Công

Đọc Rô-ma 12:3-5
3Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.
4Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng;
5thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau.

Câu căn bản: Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người. (Câu 3).

Suy niệm: Ông Phao-lô nhân danh là sứ đồ Chúa lựa chọn mà viết thư Rô-ma và ông cũng nhân danh chức vụ đó mà căn dặn mỗi người về thái độ đối với nhau trong một Hội Thánh.

Một trong những trở ngại khi giao dịch với nhau là thái độ tự tôn và kiêu ngạo. Sứ đồ Phao-lô cũng không bảo mọi người phải khiêm nhu quá mức, nhưng phải suy nghĩ đúng mực theo lượng đức tin Chúa ban.  Đức tin đây cũng tương đương như khả năng hoặc ân tứ.

Tác giả ví sánh cộng đoàn dân Chúa như một thân thể, có nhiều cơ phận khác nhau, nhưng cùng để phục vụ thân. Mỗi chi thể có chức năng khác nhau nhưng đều phục vụ thân. Các chi thể như thế là phục vụ nhau nữa. Khi phục vụ như thế chi thể nào cũng quan trọng cả, và mọi người đều phải tôn trọng nhau.

Tôn trọng người khác là một đức độ của người tin Chúa, chính đức độ này làm cho cộng đoàn hợp nhất, thương yêu và phát triển.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN