Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeKho lưu trữBài 90 - Tình thương loại bỏ sự sợ hãi khỏi chúng...

Bài 90 – Tình thương loại bỏ sự sợ hãi khỏi chúng ta

Đọc Kinh Thánh: 1 Giăng 4:7-21

7Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời.

8Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

9Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.

10Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.

11Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

13Bởi điều nầy, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

14Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian.

15Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

16Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

17Bởi điều nầy, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét; vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

18Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương.

19Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

20Nếu có ai nói: “Tôi yêu thương Đức Chúa Trời” mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được.

21Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình.

 Câu căn bản: 18Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương.

Suy niệm: Sứ đồ Giăng nói về tình yêu trọn vẹn. Nghĩa là tình yêu thực hiện mục đích chính của tình yêu ấy trong chúng ta và khiến chúng ta hoàn tất được mục đích của chúng ta. Chúa Giê-xu từng dạy: “ Các con phải nên trọn vẹn như Cha của các con trên trời là trọn vẹn.”Ma-thi-ơ 5:48. Chính mục đích của Cha giúp chúng ta hoàn tất được mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là gì? Mục đích chính của chúng ta là sống trong tình thương của Cha và thương yêu người khác. Khi nào chúng ta tập trung vào mục đích này, chúng ta sẽ tìm ra bí quyết của một cuộc sống mà không lo sợ.

Chúng ta không thể nào thật sự thương yêu mà vẫn còn lo sợ. Thương yêu và lo sợ không trộn lẫn được. Vì khi chúng ta sợ hãi là lúc chúng ta cảm thấy không được thương yêu. Lo sợ là sự cảnh báo là chúng ta cần đi sâu hơn nữa vào tình thương của Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mặc khải về sự trải rộng vô giới hạn của lòng thương yêu từ Chúa Cha. Chính Chúa Cứu Thế  hiện nay là Chúa của Hội Thánh và tuôn đổ ra tình thương diệu kỳ.

Khi nào chúng ta tập trung ý nghĩ về đối tượng hay chủ đề sợ hãi, thì nỗi lo sợ của chúng ta gia tăng.

Khi nào ngược lại, chúng ta tập trung tư duy về Chúa và về tình thương của Ngài,  thì sự hoảng hốt vì lo sợ sẽ biến mất.

Sứ đồ Giu-đe dạy trong thư của ông câu 21 rằng: 21Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ để được sự sống đời đời.

Và ông quả quyết trong câu 24 và 25 rằng:

24Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng,

25là Đức Chúa Trời duy nhất, Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời! A-men.

Như vậy, giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời là mời Chúa Cứu Thế giúp chúng ta tươi thắm và đổi mới luôn trong sức mạnh của tình yêu Chúa

Chúa Cứu Thế giáng thế không phải lên án thế nhân nhưng để qua Ngài người đời mới biết được tình thương vô hạn của Thiên Chúa, của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng giải thích sự sợ hãi bị đoán phạt đã ngăn cản tình thương này.

Bởi vậy, mỗi chúng ta cần được biết chắc chắn Chúa tha thứ tội cho mình, kinh nghiệm sự hi sinh cứu chuộc của Ngài, và được tràn đầy Thánh Linh của Chúa. Đến lúc ấy Tình thương của Ngài mới thật sự loại bỏ sợ hãi, và chúng ta sẽ có thể sống với can đảm và vững tin.

Xin đọc lại mấy câu trong thư Giu-đe trên đây và cảm tạ Chúa vì tình thương của Ngài đã loại bỏ sợ hãi trong chúng ta.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN