Bài thứ 259 Thái độ đối với người đời

Đọc Rô-ma 12:14-21

Câu căn bản: Đừng để điều ác thng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thng điều ác. (Câu 21).

Suy niệm: Phần Kinh Thánh này có sáu bài học quan trọng:

  1. Ứng xử với kẻ bách hại: Chúc phước thay vì nguyền rủa. (Câu 14).
  2. Sống hòa đồng: chia sẻ vui buồn với mọi người. (Câu 15).
  3. Sống nhu mì khiêm nhường: Gây hòa khí, không kiêu ngạo. (Câu 16).
  4. Nguyên tc cư xử chung: Không trả đũa – Sống trên căn bản thiện lành. (Câu 17).
  5. Sống hòa thuận: tìm mọi cách tránh bất hòa. (Câu 18).
  6. Không trả thù: để Chúa xử trí. (Câu 19-21).

Xin vui lòng đọc lại các câu Kinh Thánh này một lần nữa và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn.

Nguyễn Sinh