Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBẠN THIẾU TỰ TIN VÀ HAY LO LẮNG CHĂNG?

BẠN THIẾU TỰ TIN VÀ HAY LO LẮNG CHĂNG?

BẠN THIẾU TỰ TIN VÀ HAY LO LẮNG CHĂNG?
HÃY NHỚ MÌNH THUỘC VỀ AI
“Khi Chúa Giê-xu nói với dân chúng một lần nữa, Ngài phán, ‘Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12 NIV).
Khi Chúa Giê-xu phán, “Ta là ánh sáng của thế gian”, là Ngài đang định nghĩa chính mình. Ngài đang nói, “Ta biết Ta là ai.”
Ít nhất 18 lần trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã nói, “Ta là”—và sau đó đưa ra một mô tả. Chúa tự mô tả mình như là cánh cửa, bánh sự sống, đường đi, chân lý, sự sống lại, và sự sống. Hết lần này đến lần khác, Chúa tự xác định mình. Chúa Giê-xu biết Ngài đã là ai (và vẫn là ai) và do đó, Ngài không bị áp lực.
Chúa Giê-xu đã hiểu danh tính của Ngài—và rất quan trọng là bạn cũng phải hiểu danh tính của bạn.
Khi bạn không chắc chắn về danh tính của mình, không biết chắc mình là ai, bạn sẽ bị áp lực phải phù hợp vào khuôn mẫu của người khác. Họ sẽ cố gắng biến bạn trở thành người mà họ nghĩ bạn nên trở thành, hơn là người mà Chúa đã tạo dựng bạn nên để trở thành.
Sự căng thẳng đến từ việc cố gắng làm một người nào đó mà bạn không phải—khi bạn sợ rằng mình sẽ vô tình đánh rơi mặt nạ của mình và mọi người sẽ phát hiện ra bạn thật sự là ai.
Cách để cân bằng với những áp lực bên ngoài là có một cảm giác thỏa lòng ở bên trong về con người mà Chúa đã tạo dựng bạn nên để làm. Bạn khám phá ra mình là ai bằng cách biết bạn thuộc về ai.
Kinh Thánh nói bạn đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Bạn được Ngài yêu thương sâu đậm. Bạn được chấp nhận như chính con người của bạn. Chúa có một chương trình cho cuộc đời bạn. Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ thấy mình được tự do để phục vụ người khác.
Chúa Giê-xu liên tục làm những việc khiến mọi người khác ngạc nhiên—bởi vì Ngài được tự do; Chúa không cảm thấy bị áp lực để đáp ứng những đòi hỏi, những kỳ vọng của người khác. Ngài chọn phục vụ người khác, bất kể điều đó có thể được nhìn thấy, được hiểu như thế nào. Chúa rửa chân cho các môn đệ của Ngài—điều mà họ quá thiếu tự tin để làm cho nhau. Chúa Giê-xu luôn phục vụ ở thế mạnh. Chúa biết Ngài là ai và Ngài thuộc về ai.
Bạn có muốn sống trong sự tự do giống như Chúa Giê-xu đã sống không? Hãy tìm sự an toàn, tự tin trong sự hiểu biết rằng bạn là một người con được hết mực yêu thương và chấp nhận của Chúa. Bạn không cần phải giả làm bất kỳ một người nào khác.
Suy Gẫm—Thảo Luận—Cầu Nguyện:
– Hãy làm hai danh sách—một danh sách về những gì người khác nói về bạn và danh sách kia về những gì Chúa nói về bạn. Bạn sẽ chọn tìm danh tính của mình trong danh sách nào?
– Khi nào bạn bị cám dỗ nhất để chiều theo áp lực bên ngoài thay vì sống theo sự hiểu biết bên trong về con người mà Chúa đã tạo dựng bạn nên để làm?
– Tự tin vào danh tính của bạn cho phép bạn phục vụ hiệu quả hơn như thế nào?
– Cầu nguyện: “Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha yêu thương của con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên con, đã yêu thương con, tha thứ cho con, chấp nhận con làm con của Chúa. Con thuộc về Ngài! Xin Chúa giúp con biết chắc và vui thỏa với danh tính là con của Chúa để con không bị áp lực làm theo ý muốn của người khác nhưng được tự do phục vụ người khác theo sự dẫn dắt của Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”
Tác giả: Rick Warren; Chuyển ngữ: Timothy Phan; Họa thơ: Emily Phượng Lau
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN